எருமேலியில் ஐயப்பன் பக்தர்கள் தெய்வீக ஆட்டம் ஆடுவதன் தத்துவம் என்ன தெரியுமா ?

Sabarimalai Ayyappan

வீடியோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா : சபரிமலைக்கு செல்லும் ஐயப்ப பக்தர்கள் எருமேலியில் காட்டுவாசிகள் போல வேடமிட்டு சுவாமி திந்தக தோம் ஐயப்பன் திந்தக தோம் என்று கோஷமிட்டு தெய்வீக ஆட்டம் ஆடுவது வழக்கம். இந்த வழக்கத்திற்கு பின்பும், அவர்கள் இடும் கோசத்திற்கு பின்பு ஒரு அற்புதமான தத்துவம் ஒளிந்துள்ளது. வாருங்கள் அதை பற்றி வீடியோவில் பார்ப்போம்.