சரிமலை என்று பெயர்வந்ததற்கு காரணம் ஸ்ரீ ராமன் தான் என்பது தெரியுமா ?

sabarimalaii

வீடியோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது:
சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா : சரிமலையில் பிரதான தெய்வனமாக வழிபடப்படுகிறார் ஐயப்பன். ஆனால் சபரிமலைக்கு சபரிமலை என்று பெயர்வந்தற்கு காரணம் ராமாவதாரத்தின் பொது நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வு தான். அது என்ன நிகழ்வு என்பது பற்றி கீழே உள்ள வீடியோ பதிவில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.