இந்த வாரம் உங்கள் ராசிக்கு எதெல்லாம் அதிஷ்டமானது தெரியுமா ?

navagraha

டிசம்பர் 4 முதல் 10ம் தேதி வரை ஒவ்வொரு ராசிக்காரருக்கும் எதெல்லாம் அதிஷ்டத்தை உண்டாகும் என்று பார்ப்போம் வாருங்கள்.

மேஷம்:
meshamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

அசுவினி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 5,6,7,10
பரணி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,6,7,8
கார்த்திகை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,5,7,8,9

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4,6
வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: தட்சிணாமூர்த்தி

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன்
பொற்றுணைத் திருந்தடி பொருந்தக் கைதொழக்
கற்றுணைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சினும்
நற்றுணை யாவது நமச்சி வாயவே.

- Advertisement -

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

ரிஷபம்:
rishabamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

கார்த்திகை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,5,7,8,9
ரோகிணி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,5,6,8,9,10
மிருகசீரிடம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 5,6,7,9,10

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5,9

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: சிவபெருமான்

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

மன்னானவன் உலகிற்கொரு மழையானவன் பிழையில்
பொன்னானவன் முதலானவன் பொழில்சூழ்புள மங்கை
என்னானவன் இசையானவன் இளஞாயிறின் சோதி
அன்னானவன் உறையும்மிடம் ஆலந்துறை யதுவே.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

மிதுனம்:
midhunamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

மிருகசீரிடம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 5,6,7,9,10
திருவாதிரை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6,7,8,10 
புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,7,8,9

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2,3,6

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: மகா விஷ்ணு

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

வாடினேன் வாடிவருந்தினேன் மனத்தால் பெருந்துயரிடும்பையில் பிறந்து,
கூடினேன் கூடியிளையவர்த்தம்மோடு அவர் தரும் கலவியேகருதி
ஓடினேன் ஓடியுய்வதோர்ப் பொருளால் உணர்வெனும் பெரும் பதம் திரிந்து
நாடினேன் நாடி நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா வென்னும் நாமம்.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

கடகம்:
kadagamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,7,8,9
பூசம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,5,8,9,10
ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,5,6,9,10

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5,7,9

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: அம்பிகை

கூற வேண்டிய மந்திரம்:

நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பதுன்னை,
என்றும் வணங்குவது உன்மலர்த்தாள்! எழுதாமறையின்
ஒன்றும் அரும் பொருளே! அருளே! உமையே! இமயத்து
அன்றும் பிறந்தவளே! அழியாமுத்தி ஆனந்தமே!

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

சிம்மம்:
simmamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

மகம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 5,6,7,10
பூரம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,6,7,8
உத்திரம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,5,7,8,9

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4,6,7

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: சிவபெருமான்

கூற வேண்டிய மந்திரம்:

சுற்றமொடு பற்றவை துயக்கற அறுத்துக்
குற்றமில் குணங்களொடு கூடும்அடி யார்கள்
மற்றவரை வானவர்தம் வானுலக மேற்றக்
கற்றவ னிருப்பது கருப்பறிய லூரே.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

கன்னி:
kanniஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

உத்திரம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 4,5,7,8,9 
அஸ்தம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 4,5,6,8,9,10 
சித்திரை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 5,6,7,9,10

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1,2,4

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: தட்சிணாமூர்த்தி

கூற வேண்டிய மந்திரம்:

சீர் ஆர் கழலே தொழுவீர்! இது செப்பீர்
வார் ஆர் முலை மங்கையொடும் உடன் ஆகி,
ஏர் ஆர் இரும்பூளை இடம்கொண்ட ஈசன்
கார் ஆர் கடல்நஞ்சு அமுதுஉண்ட கருத்தே.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

துலாம்:
thulamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

சித்திரை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 5,6,7,9,10
சுவாதி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 6,7,8,10 
விசாகம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,7,8,9

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4,5,7

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: பெருமாள்

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

இறையாய் நிலனாகி எண்டிசையும் தானாய்,
மறையாய் மறைப்பொருளாய் வானாய் – பிறைவாய்ந்த
வெள்ளத் தருவி விளங்கொலிநீர் வேங்கடத்தான்
உள்ளத்தி னுள்ளே உளன்.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

விருச்சிகம்: 
virichigamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

விசாகம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,7,8,9
அனுஷம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,5,8,9,10
கேட்டை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,5,6,9,10

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4,5,6

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: சிவபெருமான்

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

விழிக்குத் துணை திருமென் மலர்ப் பாதங்கள்! மெய்ம்மை குன்றா
மொழிக்குத் துணை முருகா எனும் நாமங்கள்! முன்பு செய்த
பழிக்குத் துணை அவன் பன்னிரு தோளும்! பயந்த தனி
வழிக்குத் துணை வடி வேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே!

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

தனுசு:
dhanusuஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

மூலம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 5,6,7,10
பூராடம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,6,7
உத்திராடம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 4,5,7,8,9

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1,3,9

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: ஆஞ்சநேயர்.

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி
அஞ்சிலே ஒன்று ஆறு ஆக ஆருயிர் காக்க ஏகி
அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கைகண்டு ; அயலான் ஊரில்
அஞ்சிலே ஒன்று வைத்தான் அவன் நம்மை அளித்து காப்பான்.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

மகரம்:
magaramஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:  

உத்திராடம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 4,5,7,8,9
திருவோணம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,5,6,8,9,10
அவிட்டம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 5,6,7,9,10

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2,6,7

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: பெருமாள்.

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

விண்கடந்த சோதியாய்விளங்கு ஞான மூர்த்தியாய்
பண்கடந்த தேசமேவு பாவநாச நாதனே
எண்கடந்த யோகினோடி ரந்துசென்று மாணியாய்
மண் கடந்த வண்ணம்நின்னை யார்மதிக்க வல்லரே.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

கும்பம்:
kumbamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

அவிட்டம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 5,6,7,9,10
சதயம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6,7,8,10  
பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,7,8,9

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1,5,7

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: துர்கை

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

நாயகி நான்முகி நாராயணி கை நளின பஞ்ச
சாயகி சாம்பவி சங்கரி சாமளை சாதி நச்சு
வாயகி மாலினி வாராகி சூலினி மாதங்கி என்று
ஆயகியாதி உடையாள் சரணம் அரண் நமக்கே.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

மீனம்:
meenamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,7,8,9 
உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 4,5,8,9,10 
ரேவதி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 4,5,6,9,10

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4,7

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: பெருமாள்

கூற வேண்டிய மந்திரம்:

பாராருல கும்பனி மால்வரையும் கடலும்சுட ருமிவை யுண்டும், எனக்
காரா தென நின்றவ னெம்பெருமான் அலைநீருல குக்கரசாகிய,அப்
பேரானைமுனிந்தமுனிக்கரையன் பிறரில்லை நுனக்கெனு மெல்லையினான்
நீரார்ப்பே ரான்நெடு மாலவனுக் கிடம்மாமலை யாவது நீர்மலையே.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

ஒவ்வொரு ராசிக்குரிய இந்த வார அதிஷ்டத்தை பற்றி கூறும் இந்த ராசி பலன் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.