உங்கள் ராசிக்கு இந்த வாரம் எதெல்லாம் யோகம் தரும் தெரியுமா ?

Indha vara rasi palan

பிப்ரவரி 6 முதல் 11ம் தேதி வரை ஒவ்வொரு ராசிக்காரருக்கும் எதெல்லாம் அதிஷ்டத்தை உண்டாகும் என்று பார்ப்போம் வாருங்கள்.

மேஷம்:
meshamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

அசுவினி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 7,8,9
பரணி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6,8,9,10
கார்த்திகை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6,7,9,10,11

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3,5
வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: முருகப்பெருமான்

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய்
மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்க்
கருவாய் உயிராய்க் கதியாய் விதியாய்க்
குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே!

- Advertisement -

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

இதையும் படிக்கலாமே:
பிப்ரவரி மாத பலன்கள்

ரிஷபம்:
rishabamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

கார்த்திகை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 7, 9, 10, 11
ரோகிணி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 7, 8, 10, 11
மிருகசீரிடம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 7, 8, 9, 11

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6,7

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: மகா விஷ்ணு

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

வாடினேன் வாடிவருந்தினேன் மனத்தால் பெருந்துயரிடும்பையில் பிறந்து,
கூடினேன் கூடியிளையவர் தம்மோடு அவர் தரும் கலவியே கருதி
ஓடினேன் ஓடி உய்வதோர்ப் பொருளால் உணர்வெனும் பெரும் பதம் திரிந்து
நாடினேன் நாடி நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா வென்னும் நாமம்.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

மிதுனம்:
midhunamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

மிருகசீரிடம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 7, 8, 9, 11
திருவாதிரை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 8, 9, 10
புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 9, 10, 11

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 3

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: சிவபெருமான்

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

தோடுடையசெவியன் விடையேறியோர் தூவெண்மதி சூடிக்
காடுடைய சுடலைப்பொடிபூசியென் உள்ளங்கவர்கள்வன்
ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பணிந்தேத்த அருள்செய்த
பீடுடைய பிரமாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

கடகம்:
kadagamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 9, 10, 11
பூசம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 7, 10, 11
ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 7, 8, 11

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1,7

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: அம்பிகை

கூற வேண்டிய மந்திரம்:

சொல்லும் பொருளும் என நடமாடும் துணைவருடன்
புல்லும் பரிமளப் பூங்கொடியே நின் புதுமலர்த்தாள்
அல்லும் பகலும் தொழும் அவர்க்கே அழியா அரசும்
செல்லும் தவநெறியும் சிவலோகமும் சித்திக்குமே.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

சிம்மம்:
simmamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

மகம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 7, 8, 9
பூரம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 8, 9, 10
உத்திரம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 7, 9, 10, 11

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1,9

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: விநாயகர்

கூற வேண்டிய மந்திரம்:

விநாயகனே வெவ்வினையை வேரறுக்க வல்லான்
விநாயகனே வேட்கை தணிவிப்பான் -விநாயகனே
விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாதனுமாம் தன்மையினால்
கண்ணிற் பணிமின் கனிந்து.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

கன்னி:
kanniஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

உத்திரம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 6, 7, 9, 10, 11 
அஸ்தம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 6, 7, 8, 10, 11 
சித்திரை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 7, 8, 9, 11

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3,7

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: சிவபெருமான்

கூற வேண்டிய மந்திரம்:

வேயுறு தோளி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி
மாசறு திங்கள் கங்கை முடி மேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்தவதனால்
ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பிரண்டும் உடனே
ஆசறு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே!

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

இதையும் படிக்கலாமே:
பிப்ரவரி மாத பலன்கள்

துலாம்:
thulamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

சித்திரை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 7, 8, 9, 11
சுவாதி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 8, 9, 10 
விசாகம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 9, 10, 11

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5,9

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: பெருமாள்

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

குடதிசை முடியை வைத்துக் குணதிசை பாதம் நீட்டி
வடதிசை பின்பு காட்டித் தென்திசை யிலங்கை நோக்கி
கடல்நிறக் கடவு ளெந்தை அரவணைத் துயிலு மாகண்டு
உடலெனக் குருகு மாலோ எஞ்செய்கே னுலகத் தீரே.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

விருச்சிகம்: 
virichigamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

விசாகம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 9, 10, 11
அனுஷம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 7, 10, 11
கேட்டை நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 7 ,8, 11

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4,6

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: முருகப் பெருமான்

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

நாளென் செயும் வினை தானென் செயுமெனை நாடிவந்த
கோளென் செயுங் கொடுங் கூற்றென் செயுங் குமரேசரிரு
தாளுஞ் சிலம்புஞ் சதங்கையுந் தண்டையுஞ் சண்முகமுந்
தோளுங் கடம்பு மெனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடினே.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

தனுசு:
dhanusuஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

மூலம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 7, 8, 9
பூராடம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 8, 9, 10
உத்திராடம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 6, 7, 9, 10, 11

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3,9

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: அம்பிகை.

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

மனிதரும் தேவரும் மாயா முனிவரும் வந்து சென்னி
குனிதரும் சேவடிக் கோமளமே! கொன்றைவார்சடைமேல்
பனிதரும் திங்களும், பாம்பும், பகீரதியும் படைத்த
புனிதரும் நீயும் என்புந்தி எந்நாளும் பொருந்துகவே.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

மகரம்:
magaramஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:  

உத்திராடம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 6, 7, 9, 10, 11
திருவோணம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 7, 8, 10, 11
அவிட்டம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 7, 8, 9, 11

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2,6

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: துர்கை
கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

நாயகி; நான்முகி; நாராயணி; கை நளின பஞ்ச
சாயகி; சாம்பவி; சங்கரி; சாமளை; சாதிநச்சு
வாயகி; மாலினி; வாராகி; சூலினி; மாதங்கி என்று
ஆயகியாதி உடையாள் சரணம் அரண் நமக்கே.

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

கும்பம்:
kumbamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

அவிட்டம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 7, 8, 9, 11
சதயம் நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 8, 9, 10 
பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 9, 10, 11

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5,7

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: சிவபெருமான்

கூற வேண்டிய மந்திரம்: 

மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும்
வீசு தென்றலும் வீங்கிள வேனிலும்
மூசு வண்டறை பொய்கையும் போன்றதே
ஈசன் எந்தை இணையடி நீழலே

இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

மீனம்:
meenamஅதிர்ஷ்ட நாள்கள்:

பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 9, 10, 11 
உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு  – 6, 7, 10, 11 
ரேவதி நட்சத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு – 6, 7, 8, 11

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1,4

வழிபடவேண்டிய தெய்வம்: தட்சிணாமூர்த்தி

கூற வேண்டிய மந்திரம்:

பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரைக்கசைத்து
மின்னார் செஞ்சடைமேல் மிளிர் கொன்றை அணிந்தவனே
மன்னே மாமணியே மழ பாடியுள் மாணிக்கமே
அன்னே உன்னையல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே
இந்த வாரம் முழுக்க மேலே உள்ள மந்திரத்தை தினமும் காலையில் 27 முறை ஜெபிப்பதன் பலனாக அன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

வார ராசி பலன், ஜோதிடம், மந்திரங்கள், ஆன்மிக கதைகள், சித்த மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் பல்வேறு தகவல்களை பெற தெய்வீகம் மொபைல் APP ஐ டவுன்லோட் செய்யுங்கள்.