உங்கள் கை ராசியாக மாற இந்த ஒரு வேர் உங்களிடம் இருந்தால் போதுமே! அப்புறம் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், சொல்லுவதெல்லாம் பலிக்கும்!

வீட்டில் இருக்கும் பெண்கள் குலதெய்வ வழிபாட்டை இப்படி செய்தாலே போதும். எப்பேர்பட்ட குல தெய்வ குத்தமும் நீங்கும். குலதெய்வம் மனமுருகி நம் குலத்தை காக்க வீடு தேடி வரும்.