முருகனின் அழகிய புகைப்படங்கள்

murugan

   lord muruga murugan

     

தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமானின் புகழை இந்த உலகம் அறியும் வகையில் பழனி முருகன், திருச்செந்தூர் முருகன் என முருகன் புகைப்படங்கள் மற்றும் முருகன் போட்டோ பல இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட முருகன் போட்டோ இங்கு உள்ளது. அனைவரும் முருகை தரிசித்து அவரின் அருளை பெறுவோம்.

This page has lord Murugan HD images. All Murugan images are good to see. You can get huge collection of lord Murugan images here. All these Murugan photos are taken in different temples. More than 40 Murugan pictures are added here.