சரஸ்வதி தேவியின் தமிழ் ஸ்தோத்திரம் – இன்று பூஜையில் பாடலாம்

saraswathi11

ஸ்தோத்திரம் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்விக்கடவுளாய் இருந்து உலக மக்களுக்கு கல்வி செல்வதை அல்லி தருபவள் தாய் சரஸ்வதி. அவளுக்குரிய நாளான இன்று அவளின் பாதம் பணிந்து, அவளை போற்றும் வகையிலான மந்திரங்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பாடி மகிழ்வது நம் பூஜையை மேலும் சிறப்படைய செய்யும். அந்த வகையில் சரஸ்வதி தேவிக்குரிய ஸ்தோத்திரம் இதோ உங்களுக்காக