Home Tags அரைஞாண் கயிறு

Tag: அரைஞாண் கயிறு

அரைஞாண் கயிறு கட்டுவதற்கு பின் ஒளிந்துள்ள அறிவியல் உண்மை

பெண்கள் காலில் கொலுசு அணிவது, மெட்டி அணிவது போன்றவற்றிக்கு பின்பு எப்படி அறிவியல் ஒளிந்துள்ளதோ அதுபோல தான் ஆண்கள் அரைஞாண் கயிறு அணிவதற்கு பின்பும் அறிவியல் ஒளிந்துள்ளது. பொதுவாக பெண்களை காட்டிலும் ஆண்களுக்கு குடல்...

சமூக வலைத்தளம்

576,963FansLike