இரண்டு தலையுடன் வாழும் அதிசய சிறுவன் – வீடியோ

boy-with-two-heads3

வீடியோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக மனிதர்களுக்கு ஒரு தலை இரண்டு கை கால்கள் இருக்கும். ஆனால் ஒரு சிறுவனுக்கு இரண்டு தலைகளும் இரண்டு கால்களும் நான்கு கைகளும் உள்ளன. இடுப்புக்கு கீழ் ஓர் உடலாகவும் இடுப்பிற்கு மேல் ஈர் உடலாகவும் காணப்படுகிறார்கள் இந்த சிறுவர்கள். இதோ அவர்களின் வீடியோ தொகுப்பு.