கூடு விட்டு கூட பாய்ந்து காட்டும் அதிசய சித்தர் – வீடியோ

siddhar

முழு வீடியோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
கூடு விட்டு கூடு பயம் கலையை பற்றி நாம் புத்தகங்களில் படித்திருப்போம், சினிமாக்களில் பார்த்திருப்போம். அனால் அதை யாராவது நேரிலே செய்து காட்டி நீங்கள் பார்த்ததுண்டா? இந்த கலியுகத்தில் கூடு விட்டு கூடு பாய்ந்து காட்டுகிறார் ஒரு சித்தர். வாருங்கள் அந்த வீடியோ பதிவை பார்ப்போம்.