மந்திரத்தின் மூலம் நோய்களை குணப்படுத்தும் நேரடி காட்சிகள்

1190
Billi Soooniyam
- விளம்பரம் -

வீடியோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது:
பில்லி சூனியம் பற்றி நாம் கேள்விப்பற்றிப்போம். ஒருவருக்கு பில்லி சூனியம் வைக்கப்பட்டால் அவரது உடலில் பெரும்பாலான பகுதிகள் செயல் இழந்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் மந்திரம் மூலம் அத்தகைய பில்லி சூனியத்தை அகற்றி ஒருவரை முழுமையாக குணப்படுத்தும் நேரடி காட்சிகள் இதோ.

Advertisement