முருகன் அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

Lord-Murugan-1

முருகன் அஷ்டோத்திரம்

ஓம் ஸ்கந்தாய நம
ஓம் குஹாய நம.
ஓம் ஷண்முகாய நம
ஓம் பாலநேத்ரஸுதாய நம
ஓம் பிரபவே நம
ஓம் பிங்களாய நம
ஓம் க்ருத்திகாஸூநவே நம
ஓம் சிகி வாஹநாய நம
ஓம் த்விஷட்புஜாய நம
ஓம் த்விஷண்ணேத்ராய நம

ஓம் சக்திதராய நம
ஓம் பிசிதாச-பிரபஞ்ஜனாய நம
ஓம் தாரகாஸூர-ஸம் ஹாராய நம
ரக்ஷோபல விமர்த்தனாய நமஹ
ஓம் மத்தாய நமஹ
ஓம் ப்ரமத்தனாய நமஹ
ஓம் உன்மத்தாய நமஹ
ஓம் ஸுர ஸைன்ய ஸுரக்ஷகாய நமஹ
ஓம் தேவசேனாபதயே நமஹ
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நமஹ

ஓம் கிருபானவே நமஹ
ஓம் பக்தவத்ஸலாய நமஹ
ஓம் உமாஸுதாய நமஹ
ஓம் சக்திதராய நமஹ
ஓம் குமாராய நமஹ
ஓம் க்ரௌஞ்சதாரணாய நமஹ
ஓம் ஸேனான்யே நமஹ
ஓம் அக்னி ஜன்மனே நமஹ
ஓம் விசாகாய நமஹ
ஓம் சங்கராத்மஜாய நமஹ

Lord Murugan

ஓம் சிவஸ்வாமிநே நமஹ
ஓம் கணஸ்வாமிநே நமஹ
ஓம் ஸர்வஸ்வாமிநே நமஹ
ஓம் ஸநாதனாய நமஹ
ஓம் அனந்த சக்தயே நமஹ
ஓம் அக்ஷோப்பியாய நமஹ
ஓம் பார்வதி ப்ரிய நந்தனாய நமஹ
ஓம் கங்காஸுதாய நமஹ
ஓம் சரோத்பூதாய நமஹ
ஓம் ஆஹுதாய நமஹ

ஓம் பாவகாத்மஜாய நமஹ
ஓம் ஜ்ரும்பாய நமஹ
ஓம் ப்ரஜ்ரும்பாய நமஹ
ஓம் உஜ்ஜ்ரும்பாய நமஹ
ஓம் கமலாஸன-ஸம்ஸ்துதாய நமஹ
ஓம் ஏக வர்ணாய நமஹ
ஓம் த்விவர்ணாய நமஹ
ஓம் த்ரிவர்ணாய நமஹ
ஓம் ஸுமனோஹராய நமஹ
ஓம் சதுர் வர்ணாய நமஹ

- Advertisement -

ஓம் பஞ்ச வர்ணாய நமஹ
ஓம் ப்ரஜாபதயே நமஹ
ஓம் அஹஸ்பதயே நமஹ
ஓம் அக்னிகர்ப்பாய நமஹ
ஓம் சமீ கர்ப்பாய நமஹ
ஓம் விஸ்வ ரேதஸே நமஹ
ஓம் ஸுராரிக்னே நமஹ
ஓம் ஹரித்வர்ணாய நமஹ
ஓம் சுபகராய நமஹ
ஓம் வடவே நமஹ

Lord Murugan

ஓம் படுவேஷப்ருதே நமஹ
ஓம் பூஷ்ணே நமஹ
ஓம் கபஸ்தயே நமஹ
ஓம் கஹானாய நமஹ
ஓம் சந்திர வர்ணாய நமஹ
ஓம் கலாதராய நமஹ
ஓம் மாயாதராய நமஹ
ஓம் மஹாமாயினே நமஹ
ஓம் கைவல்யாய நமஹ
ஓம் சங்கராத்மஜாய நமஹ

ஓம் விஸ்வ யோனயே நமஹ
ஓம் அமேயாத்மனே நமஹ
ஓம் தேஜோ நிதயே நமஹ
ஓம் அனாமயாய நமஹ
ஓம் பரமேஷ்டினே நமஹ
ஓம் பரப்ரஹ்மணே நமஹ
ஓம் வேத கர்ப்பாய நமஹ
ஓம் விராட்ஸுதாய நமஹ
ஓம் புலிந்த கன்யா பர்த்ரே நமஹ
ஓம் மஹா ஸாரஸ்வதாவ்ருதாய நமஹ

ஓம் ஆஸ்ரிதாகிலதாத்தே நமஹ
ஓம் சோரக்னாய நமஹ
ஓம் ரோக நாசனாய நமஹ
ஓம் அன்ந்த மூர்த்தயே நமஹ
ஓம் ஆனந்தாய நமஹ
ஓம் சிகண்டினே நமஹ
ஓம் டம்பாய நமஹ
ஓம் பரம டம்பாய நமஹ
ஓம் மஹா டம்பாய நமஹ
ஓம் விருஷாகபயே நமஹ

Lord Murugan

ஓம் காரணோபாத்த தேஹாய நமஹ
ஓம் காரணாதீத விக்ரஹாய நமஹ
ஓம் அநீஸ்வராய நமஹ
ஓம் அம்ருதாய நமஹ
ஓம் ப்ராயணாய நமஹ
ஓம் ப்ராணாயம பராயணாய நமஹ
ஓம் விருத்த ஹந்த்ரே நமஹ
ஓம் வீரக்னாய நமஹ
ஓம் ரக்த ஸ்யாமகலாய நமஹ
ஓம் சுப்ரமண்யாய நமஹ

ஓம் குஹாய நமஹ
ஓம் ப்ரீதாய நமஹ
ஓம் ப்ரம்மண்யாய நமஹ
ஓம் ப்ராஹ்மண ப்ரியாய நமஹ
ஓம் வம்ச விருத்தி கராய நமஹ
ஓம் வேத வேத்யாய நமஹ
ஓம் அக்ஷயபல ப்ரதாய நமஹ
ஓம் ஸ்ரீ வள்ளி தேவசேனா சமேத ஓம் ஸ்ரீ சுப்ரமண்யாய நமஹ

Lord Murugan

பொருள் சுருக்கம்:
ஈசனின் நெற்றிக்கண்ணில் இருந்து தோன்றியில் நெருப்பில் இருந்து உதித்தவர் நமக. பக்தர்களின் இதயத்தில் என்று ஆத்ம சொரூபமாக நிலைத்திருப்பவரே நமக. ஆறு முகம் கொண்ட அய்யனே நமக. சிவபெருமானின் பிள்ளையே நமக. அனைத்தையும் அடக்கி ஆள்பவரே நமக. பொன்னிற மேனியனே நமக. கார்த்திகை பெண்களின் மைந்தா நமக. மயிலை வாகனமாக கொண்டவரே நமக. பனிரெண்டு புஜங்களை கொண்டவரே நமக. ஈர் ஆறு கண்களை கொண்டவரே நமக. பராசக்தியின் ஞான வேலை கையில் கொண்டவரே நமக. அரக்கர்களின் பலத்தைத் தகர்த்து தகர்த்து எறிந்தவரே நமக. தாரகாசுரனை வாதம் செய்தவரே நமக. ராட்சச சேனையின் பலத்தை அழித்தவர் நமக. தீவிரதமாக யுத்தம் புரிபவரே நமக.

இதையும் படிக்கலாமே:
தோஷங்கள் நீங்க நவகிரக மூல மந்திரம்

English Overview:
Here we have Murugan ashtothram in Tamil or Subramanya ashtothram lyrics in Tamil or Murugan ashtothram lyrics in Tamil.