சரஸ்வதி தேவிக்கு கோவிலில் அர்ச்சனை செய்யும் வீடியோ

saraswathi

வீடியோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்விக்கு அதிபதியானவள் தாய் சரஸ்வதி தேவி. இன்று அவளுக்குரிய நாளாதலால் அவளின் பாதம் பணிந்து வணங்கி, நம் தொழிலுக்கு தேவையான ஆயுதங்களையும் படிக்கும் புத்தகங்களையும் அவள் பாதம் முன்பு வைத்து அவளின் அருளை பெரும் நாள் இன்று. இதோ சரஸ்வதி தேவிக்கு நடக்கும் அர்ச்சனை வீடியோ.