நாகம் சிவ லிங்கத்தை சுற்றிய அறிய காட்சி – வீடியோ

snake2

வீடியோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
சிவபெருமான் தன் கழுத்தில் பாம்பை ஆபரணமாக கொண்டிருப்பது நாம் அறிந்ததே.  நாகம் சிவபெருமான் மீது கொண்டுள்ள பக்தியை வெளிப்படுத்தும் வகையில் ஒரு கோவிலில், சிவ லிங்கத்தை நாகம் சூழ்ந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தது. இதோ அந்த அற்புத காட்சியின் வீடியோ.