வெள்ளியங்கிரி மலை அறிய புகைப்படங்கள்

Velliyangiri hills images

கோயம்பத்தூரில் இருந்து சுமார் 40 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது வெள்ளியங்கிரி மலை. சிவன் பக்தர்களால் தென்கயிலாயம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த மலையில் இன்றும் பல சித்தர்களும் யோகிகளும் வாழ்கிறார்கள் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த மலை குறித்த சில அறிய புகைப்படங்கள் இதோ உங்களுக்காக.

Velliyangiri hills images
Velliyangiri hills images
Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images Velliyangiri hills images