தன்னை மாய்த்து கொள்பவரின் ஆன்மாவிற்கு என்ன நடக்கும்! அதிர்ச்சி தகவல்கள்

niybaga-sakthi-athikarikka

இந்த உலகில் இறைவன் கொடுத்த உயிரை எடுப்பதற்கு எவருக்கும் உரிமையில்லை. சிலர் தங்களுடைய வாழ்வில் முட்டாள்தனமான முடிவை இறுதியில் உயிரை விடுகின்றனர்.அதற்கு, பின்பு நமது ஆத்மா உடலை விட்டு எங்கே செல்லும் என்பதை இப்பதிவில் காணலாம்.

 

தற்கொலை செய்து கொண்டவர்களின் ஆன்மா காமலோகத்தில் சிக்கிக்கொள்ளும். அங்கிருந்து அவர்கள் பூமியில் நடப்பதை போல முழு உணர்வோடு இருக்க முடியும். அவர்கள் தாங்கள் இருந்து வந்த சூழ்நிலை மற்றும் பழகிய மனிதர்களின் செயல்களை தொடர்ந்து காணவேண்டும். காமலோகத்தில் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட உண்மையான ஆயுள் வரை தங்கியிருந்து எல்லாவற்றிற்கும் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக ஒருவருக்கான கர்மாவில் 90 ஆண்டுகள் ஆயுள் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனால் இருபது வயதில் தன்னுடைய ஆயுளை முடித்துக் கொள்கிறார். 70 ஆண்டுகளை அந்த ஆத்மா எந்தவித முன்னேற்றமும் முடியாமல் காமலோகத்தில் கழிக்க வேண்டும். தற்கொலை செய்துகொண்ட ஆத்மாவிற்கு மரணத்திற்கு பிந்தைய செயல்முறை முடிவடைய அந்த ஆன்மாவிற்கு விதிக்கப்பட்ட முழுமையான ஆயுள் முடியும் வரை சொர்க்கத்திற்குள் செல்ல முடியாது.

இதற்கு, சாமானியனும் பிரபலங்களும் விதிவிலக்கல்ல உறுதி செய்து கொண்ட பின் அந்த உடலை விட்டு ஆன்மா வெளியேறி விடுகின்றது. அந்த ஆளாக நேரிடுகின்றது தற்கொலை செய்துகொண்ட ஆத்மாவிற்கும் இயற்கையான முறையில் மரணமடைந்த ஆன்மாவிற்கு ஏதேனும் வித்தியாசம் உள்ளது. இறைவனின் இறுதித் தீர்ப்பு இரண்டு ஆன்மாவிற்கும் சமமான தான். இது சுழற்சி தற்கொலை இயற்கையான மரணம் இல்லை. இந்த மரணம் இயற்கைக்கு மாறானதாக ஆன்மீகம் கூறிய வழி முறைகளுக்கு எதிராகவும் இவ்வுலகில் உள்ள பல்வேறு மதங்களில் மிகப்பெரிய பாவமாக தற்கொலை கூறப்படுகின்றது.

- Advertisement -

 

இந்த பூமியில் எந்த துன்பத்தில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக தற்கொலை செய்து கொண்டோமோ அதைவிட ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் தங்களுடைய உண்மையான ஆயுள் முழுவதும் காமலோகத்தில் வாழவேண்டும். இதை நாம் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை என்கிற அர்த்தத்தில் சொல்ல கூடாது. தனிநபர்கள் மீண்டும் ஒரு சுழற்சிக்கு உட்படும் ஒருவர் இயற்கையாக மரணம் அடைகிறார். எனில் அவருடைய வீட்டில் அவருடைய ஆயுள்காலம் முழுவதும் அவரை ஆட்கொண்டு அவரை ஆட்டுவித்து அவரை முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்துக் படிப்படியாக தன்னுடைய செயலை திருத்திக் கொள்ளும். ஆனால், இந்த நடைமுறை தன்னுடைய உயிரை தானே எடுத்துக் கொண்டவர்களுக்கு பொருந்தாது. தற்கொலை செய்து கொண்ட அவர்கள் உயிருடன் இருப்பதாகவே கருதப்படுவார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு உடல் கிடையாது.ஒருவரின் இயற்கையான வாழ்க்கையின் இறுதியில் அவர் தன்னுடைய வாழ்வை தற்கொலையின் மூலம் முடித்துக் கொள்கிறார் அதன் மூலம் அவருடைய ஆத்மா தன்னுடைய உடலை இழக்கின்றது தற்கொலை என்பது அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட விதி என்று கூறப்படுகின்றது

இதையும் படிக்கலாமே:
இளமையாக இருப்பது எப்படி? சித்தர்கள் கூறிய வழிமுறைகள்

English overview:
Here we have What happens to the soul of the illusionist in tamil. We have details of What happens to the soul of the illusionist too.