இருமுடியை தலையில் வைத்த பிறகு ஒருவர் எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது

sabari-malai7

வீடியோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா : ஐயப்பன் பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் இருந்து இருமுடி கட்டி சபரி மலைக்கு செல்வது வழக்கம். அப்படி இருமுடி கட்டி அதை தலையில் வைத்த பிறகு ஒருவர் எதை செய்யலாம் எதை செய்ய கூடாது. வாருங்கள் இந்த வீடியோ பதிவில் பார்ப்போம்.