அடுத்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் என்னவாக பிறப்பீர்கள் ?கருடபுராணம்

garuda Puranam

கருட புராணம் என்பது இறப்பை பற்றிய பல ரகசியங்களை கூறக்கூடிய ஒரு புராணமாகும். இதில் ஒருவர் இறந்தபிறகு என்ன தண்டனைகளை எல்லாம் அனுபவிப்பர், அடுத்த ஜென்மத்தில் என்னவாக பிறப்பார் இப்படி பல தகவல்கள் உள்ளன. அவற்றில் நாம் இந்த பதிவில் அடுத்த பிறவிக்கான ரகசியத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

garudapuranam1

கருடபுராணத்தின் தண்டனையின்  படி போன ஜென்மத்தில் பொய் சொன்னதால் நரக வாசம் அனுபவித்தவன் அடுத்த ஜென்மத்தில் அவன் பிறக்கும் போது வார்த்தைகள் எதுவும் பேச முடியாமல் திணறுவான். கடந்த பிறவியில் கொலை செய்தவன் உடல் ஊனமாகவும் மற்றும் உடலில் கெட்ட நீர் உண்டாகி நாற்றம் வரும்படி பிறப்பான். மதுபானம் விற்றவன் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையானவன் புழுக்கள் நிறைந்த வாயுடனும் பிறவியெடுப்பான். அடுத்தவர் பொருளின் மீது ஆசைப்படுபவன் மற்றவர் பொருளை திருடியவர்களை அசுத்தம் நிறைந்த இடத்தில் பிறக்கும்படி கருடபுராணத்தில் தண்டனைகள் வழங்கப்படுகின்றது.

அடுத்தவருக்கு துரோகம் செய்தவர் விகாரமான  தோற்றத்தைக் கொண்டு பிறவி எடுப்பர். யாருக்கும் உதவாமல் கஞ்சத்தனமாக இருந்தவன் தரித்திர தோடு பிறப்பான். வேத சாஸ்திரம் அறியாதவன் மற்றும் ஒழுக்கம் தவறியவன் பன்றியாக பிறவி அடைவர். ஒரு ஊரில் அல்லது கிராமத்தில் உள்ள புரோகிதர்கள் ஒருவர் பாவம் செய்ய நேர்ந்தாலும் அது அந்த ஒருவரை மட்டும் சாராது புரோகிதர்கள் அனைவரையும் சாரும்.இவர்கள் மறுபிறவியில் கழுதை பிறவி அடைவர். முன் ஜென்மத்தில் பிறருக்குரிய பொன் பொருளை திருடியவன் நரகத்தில் புழுக்கள் நிறைந்த இடத்தில் வேலை செய்வான்.

garudan5

தன் மனைவியை விட்டு வேறு மனை சேர்ப்பவன் சண்டாளனாகவும் கொடும்பாவியாகவும் பிறப்பான். மரம், செடி, கொடி போன்றவற்றை அழித்து எரித்தவன் மறுபிறவியில் பூச்சியாக பிறப்பான். தேவாலயங்களில் பொய்க்கணக்கு எழுதுபவன் திருடியவன் செவிட்டுமாடாகவும், குருடாகவும் பிறப்பான். பசி என்று வந்தவர்களுக்கு அண்ணம் போடாதவன் மற்றும் சாப்பிட உட்காரும் போது எழுந்து போ என்பவனுக்கு புத்திர பாக்கியம் கிடையாது.

ஆடைகளை திருடியவன் ஊடும்பாகவும் அடுத்தவனுக்கு விஷம் கொடுத்து கொன்றவன் பாம்பாகவும் சன்னியாசியின் மனைவியை சுகிபவன் பிசாசாக மறுபிறவியில் உருவெடுப்பான். நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் எதிராக செயல்பட்டவன் தவறான நீதி குரியவன் கோட்டான் உருவத்தை அடைவான். காய்கனி பூச்செடி போன்றவற்றை தீங்கு விளைத்தவர் எதற்கும் தகுதி இல்லாதவராக பிறப்பார்.

உழைப்புக்குத் தகுந்த ஊதியம் தராதவர்கள் அட்டைகளாககவும் தெய்வ நம்பிக்கை இல்லாதவர் பன்றியாக பிறக்கிறார்.

எனவே ஐம்புலன்களையும் அலையவிடாமல் கட்டுப்படுத்தி கருட புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் தவறுகளை இப்பிறவியில் செய்யாமல் ஒழுக்கமாக இருப்போம்.

இதையும் படிக்கலாமே:
உங்களின் பண விரயங்கள் நீங்கி, செல்வச் செழிப்பான வாழ்க்கையை தரும் பரிகாரம்

English Overview:
Here we have Garuda puranam punishments in Tamil, Garuda puranam Tamil, garuda puranam in tamil with pictures are here.