ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Aan kulanthai peyargal

அ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

அன்பு
அபிமன்யு
அபிநயன்
அனேகன்
அரசு
அன்புச்செழியன்
அன்பரசன்
அன்பானந்தம்
அகத்தியன்
அசோக்
அனலரசு
அண்ணாமலை
அதியமான்

அமுதவாணன்
அமுதன்
அருண்
அருள்
அருள்மொழி வர்மன்
அருள்செல்வன்
அருளரசன்
அருள்வேல்
அருட்ச்செல்வன்
அறிவு
அழகேசன்
அறிவுமதி
அறிவழகன்
அன்புக்கனி
அபிஷேக்
அபிலேஸ்
அபிராஜ்
அபினவ்
அஜித்
அக்னிராஜ்
அக்சை குமார்
அமல்
அம்பேத்கார்
அமிதாப்
அமல்ராஜ்
அனந்த கிருஷ்ணன்
அனிருத்
அனுஷ்
அனுராஜ்
அமல்நாத்
ஆதி
அம்மையப்பன்
அம்பலவாணன்

இ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

இளங்கோவன்
இன்பரசு
இனியன்
இளங்கோவடிகள்
இலக்கியன்
இசைநாடன்
இசைக்கதிர்
இளவேந்தன்
இளவேலன்

இந்திரன்
இந்திரஜித்
இசைஅமுதன்
இசக்கிமுத்து
இசைக்கலை
இசைக்கலைவாணன்
இசைக்கோ
இசைச்செல்வன்
இசைச்செல்வம்
இசைத்தமிழன்

- Advertisement -

இசைத்தம்பி
இசைமணி
இசைமாமணி
இசைமுதல்வன்
இசையரசன்
இசையரசு
இசையறிவன்
இசையழகன்
இசையாளன்
இசையேந்தல்
இசைவளன்

இசைவளவன்
இசைவாணன்
இசைவேந்தன்
இடைக்காடன்
இடைக்காடர்
இந்தரஜித்
இந்திகாப்
இந்திரகுமார்
இந்திரநீல்
இந்திவார்

இந்துகாந்த்
இந்துசேகர்
இந்துபூஷன்
இந்தேஷ்வரா
இனியவன்
இனேஷ்
இன்னமுதன்
இன்னிசைப்பாமதி
இன்னிசைப்பாவலன்
இன்னிசைமணி
இன்னிசைமதி
இன்பசேகரன்

இன்பநாயகன்
இன்பநாயகம்
இன்பன்
இன்பமணி
இன்பராஜ்
இன்பவாணன்
இன்மொழியன்
இறைக்கதிர்
இறைக்குமரன்
இறைக்குருவன்
இறைச்சுடர்

இறைநம்பி
இறைநெறி
இறைமகன்
இறைமணி
இறைமதி
இறையனார்
இறையன்
இறையன்பன்
இறையன்பு
இறையரசன்
இறையரசு

இறையருள்
இறையெழில்
இறையொளி
இறைவாணன்
இறைவேள்
இலக்கணன்
இலக்கிய அமுதன்
இலக்கியப்பித்தன்
இலக்கியமணி
இலக்கியமதி
இலங்கேசன்

இலங்கோ
இளங்கண்ணன்
இளங்கண்ணர்
இளங்கதிர்
இளங்கம்பன்
இளங்கீரனார்
இளங்கீரன்
இளங்குமணன்
இளங்குமரன்
இளங்கோ
இளங்கோ
இளங்கோவேள்

இளஞாயிறு
இளஞ்சித்திரனார்
இளஞ்செழியன்
இளஞ்சேட்சென்னி
இளஞ்சேரன்
இளஞ்சேரலாதன்
இளஞ்சேரல்
இளஞ்சேரல் முதுபாண்டியன்
இளநாகனார்
இளந்தமிழன்
இளந்தளிர்
இளந்திருமாறன்
இளந்திரையன்

இளந்தீபன்
இளந்தென்றல்
இளந்தேவனார்
இளந்தேவன்
இளமதி
இளமல்லன்
இளமாறன்
இளமுருகன்
இளமுருகு
இளமைப்பித்தன்
இளம்பரிதி
இளம்பாரதி

இளம்பாரி
இளம்பிறை
இளம்பூதனார்
இளம்பூரணன்
இளம்பூரணர்
இளம்பெருவழுதி
இளம்வழுதி
இளவரசன்
இளவரசு
இளவல்
இளவழகன்

baby

உ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

உதயன்
உதய்குமார்
உதை
உமேஷ்
உபேந்திரா
உதய் கிருஷ்ணா
உத்தமன்
உத்தமச்செல்வன்
உண்ணாமலையான்
உண்மைச்செல்வன்
உன்னிகிருஷ்ணன்
உன்னிமேனன்
உதய கீதன்
உதயசங்கர்
உதைராஜ்
உமாசங்கர்

எ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

எழிலரசன்
எழிலமுதன்
எழில்
எல்லாளன்
எழிலரசு
எழிலறிவு
எழிலின்பன்
எழிலொளி
எழிற்செல்வன்
எழில்மணி

ஒ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஒப்பிலறிவன்
ஒளியரசன்
ஒட்டக்கூத்தன்
ஒளிவேலன்
ஒளிர்நிலவன்
ஒலிமுரசு
ஒளிச்சேந்தன்
ஒலியினியன்
ஒலிவண்ணன்
ஒளிக்கதிர்

ஒளிஓவியன்
ஒளிக்குமரன்
ஒப்பிலொலி
ஒளிக்கொன்றை
ஒப்பிலாநம்பி
ஒளிக்கோமான்
ஒளிச்சுடர்
ஒளித்தேவன்
ஒளிப்பொழிலன்
ஒளிமதி
ஒளியகன்
ஒளியாளன்
ஒளிவடிவேல்
ஒளிவேங்கை
ஒளிவேல்

ஞ வரிசை ஆண் குழந்தைப் பெயர்கள்

ஞானச்செல்வன்
ஞானதுரை
ஞானகுமாரன்
ஞானேஷ்
ஞானசூரியன்
ஞானசேகரன்
ஞானபாண்டி
ஞானமணி
ஞானேந்திரன்
ஞானதேவன்
ஞானபிரகாஷ்
ஞானமுத்து
ஞானச்சந்திரன்
ஞானகுமார்
ஞானகுமரன்
ஞானமுருகன்
ஞானி
ஞானவேல்
ஞானமுதன்
ஞானேஷ்வரன
ஞானராஜன்
ஞானகுரு

க வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

கதிரரசன்
கவுதமன்
கஜேந்திரன்
கந்தர்வன்
கணிகண்ணன்
கதிர்காமன்
கருத்தையன்
கந்தவேலன்
கலியபெருமாள்
கலைவாணன்
கலையரசன்
கவியரசன்
களஞ்சியம்
கடம்பன்

- Advertisement -

கடம்பா
கடர்
கடற்கோ
கடலரசன்
கடலிறை
கடல்வேந்தன்
கணியன்
கணியன் பூங்குன்றன்
கணைக்கால் இரும்பொறை
கண்ணதாசன்
கண்ணன்
கண்ணப்பன்
கண்ணாயிரம்
கண்ணுக்கினியன்
கண்ணையன்
கண்மணி
கண்மதியன்
கண்மயா
கதிரழகன்
கதிரவன்
கதிரொளி
கதிரேசன்
கதிரோன்
கதிர்

கதிர்க்குன்றன்
கதிர்க்கை
கதிர்க்கையன்
கதிர்சிவன்
கதிர்மணி
கதிர்வாணன்
கதிர்வேல்
கந்தசாமி
கந்தன்
கந்தவேல்
கனி
கனிதா
கன்வ
கன்ஹா
கபின்ஜல்
கபிலன்
கபில்
கபீர்
கமலகண்ணன்
கமல்
கம்பநாடன்

கம்பன்
கம்லேஷ், கமலேஷ்
கரிகாலன்
கரிகால் சோழன்
கரிகால் பெருவளத்தான்
கரிகால் வளவன்
கரிராஜ்
கரிவாயன்
கலாநிதி
கலிய பெருமாள்
கலை
கலை இளவல்
கலைக்கடல்
கலைக்கண்
கலைக்கண்ணன்

கலைக்கதிரொளி
கலைக்கதிர்
கலைக்காவலன்
கலைக்குன்றன்
கலைக்குன்றம்
கலைக்குமரன்
கருணாகரண்
கருணாநிதி
கருணால்
கருண்
கருப்பசாமி
கருப்பண்ணன்
கருப்பையா
கர்ணா
கலைச் செல்வன்
கலைச் செல்வம்
கலைச் செழியன்
கலைச் சோலை
கலைச்சித்திரன்
கலைச்சிற்பி
கலைச்சுடர்
கலைச்செல்வன்
கலைச்செல்வன்

கலைஞன்
கலைநாடன்
கலைநாயகன்
கலைநாயகம்
கலைநிலவன்
கலைநுட்பன்
கலைநெஞ்சன்
கல்யான்
கல்லாடன்
கல்வி
கல்விச்செல்வன்
கல்வியரசன்
கல்வியரசு
கவன்
கவலேஷ்
கவி
கவிதன்
கவிந்திரா
கவின்

ச வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

சக்ரபாணி
சஞ்சய்
சஞ்சீவ்
சம்பத்
சந்திரகாந்தன்
சக்கரவத்தி
சந்தானகிருஷ்ணன்
சர்வானந்தன்
சதாசிவன்
சத்ருகன்
சங்கரன்
சரவணன்
சதீஷ்
சரத்குமாரன்
சனத்குமாரன்

சந்திரபாபு
சகாதேவன்
சக்கரவர்த்தி
சந்தனு
சந்திர பிரகாஷ்
சந்திரகாந்த்
சந்திரசூடன்
சந்திரசேகர்
சந்திரன்
சந்திரமோகன்
சாணக்கியன்
சகுந்தன்
சக்திவேல்

சங்கன்
சசி
சசிகாந்த்
சசிகுமார்
சசிதரன்
சச்சிதாநந்தம்
சஜீத்
சடகோபன்
சதிஷ்வரன்
சதீஷ் குமார்
சத்தியலிங்கம்
சத்யநாராயணன்
சத்யமூர்த்தி
சத்யராஐ
சத்யவாணன்

சத்யவிரதன்
சத்யா
சத்யேந்திரா
சத்ருகணன்
சந்தீப்
சந்தீப் ரோஷன்
சந்தோஷ்
சந்தோஷ்சிவன்
சபரீஷ்
சம்மந்தம்
சயந்தன்
சரத்
சரவணகுமார்
சரவணமுத்து

சி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

சிங்காரவேலன்
சிதம்பரம்
சித்தன்
சித்தார்த்
சித்திர எழிலன்
சித்திரக்குரிசில்
சித்திரக்கொடி
சித்திரக்கோ
சித்திரக்கோமணி
சித்திரக்கோவன்
சித்திரச்சிற்பி
சித்திரச்சுடர்
சித்திரச்செம்மல்
சித்திரச்செல்வன்

சித்திரச்சோலை
சித்திரன்
சித்திரவளன்
சித்திரவளவன்
சித்திரவாணன்
சித்திரவேல்
சித்திரவேள்
சித்ரகுப்தா
சிந்தனை
சிந்தனைக்கடல்
சிந்தனைக்கொண்டான்
சிந்தனைச்சித்தன்
சிந்தனைச்சிற்பி
சிந்தனைச்சுடர்
சிந்தனைச்செல்வம்
சிந்தனைமணி
சிந்தனைமதி
சிந்தனையாளன்
சினோ
சின்னக்கண்ணன்
சின்னதுரை
சின்னத்தம்பி

சின்னத்தம்பி
சின்னப்பன்
சின்னையன்
சிரஞ்சீவி
சிறுநற்கிள்ளி
சிற்பி
சிற்றம்பலம்
சிற்றம்பலவாணன்
சிற்றரசு
சிலம்பரசன்
சிலம்பு
சிலம்புச்செல்வன்
சிலம்பொலி
சிலம்பொளி
சிலுவைமுத்து
சிவகுமார்
சிவக்குமரன்
சிவசங்கர்
சிவதனு
சிவத்தம்பி
சிவநெறி
சிவநேயன்
சிவனடியான்
சிவனேசன்
சிவன்
சிவபெருமாள்
சிவம்
சிவா
சிவா தேவேந்திரன்
சிவாஜி

- Advertisement -

வ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

வள்ளுவன்
வால்மீகி
வளவன்
வந்தியத்தேவன்
வம்சி
வருண்
வர்மன்
வடிவேல்
வழுதி
வணராஜன்
வரதன்
வர்ஷன்
வர்ஷித்
வருணன்
வசியன்
வசந்தன்
வசந்த்
வரதராஜ்
வளையாபதி
வடிவுக்குமரன்
வன்னியன்
வல்லவன்
வழுதிமாறன்

வி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

விஷ்ணு
விஷ்வா
விஸ்வநாத்
வினோத்
விக்னேஷ்
விக்ரம்
விஜய்
விஜயன்
விசு
விமல்
விராட்
விவேக்
விக்கி
விக்டர்
வினீத்
விட்டல்
விஸ்வேஷ்
விஜய்ஸ்ரீ
விநாயக்
விசாகன்
விஸ்வந்த்
விழியன்
வித்தார்த்
விஜயேந்திரன்
விக்ராந்த்
விமலேஷ்
வினோத்ராஜ்
வினுக்குமார்
விக்ரமசேனா
விஸ்வேஸ்வரன்
விஷ்ணுதரன்
விக்னேஸ்வரன்

Baby

வே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்:

வேந்தன்
வேணு
வேணுகோபாலன்
வேங்கடத்திரி
வேங்கடாத்திரி
வேலவன்
வேல்முருகன்
வேல்பாண்டி
வேதாந்த்
வேழவேந்தன்
வேலரசு
வேல்பாரி
வேலப்பன்
வேல் ராஜ்
வேதேஷ்
வேதாச்சலம்
வேங்கையன்
வேட்டையன்

கா வரிசை ஆண் குழந்தைப் பெயர்கள்

காஞ்சித்தேவன்
காஞ்சியப்பன்
காமேஷ்வரன்
காந்தன்
காசிராஜன்
காஷியபன்
காலகேயன்
காலபைரவன்
காளிமத்து
காளீஸ்வரன்
காளிங்கன்
கார்கோடகன்
காவிரிநாடன்
காளையன்
கார்மேகன்
காண்டீபன்
காண்டீரவா
காத்தவராயன்
காத்யாயன்
காந்த்
காசிநாதன்
கானக்
காப்பியன்
காமராஜன்
காமதேவ்
காராளன்
காரி
காரிகிழார்
காரிக்கிழான்
காரெழிலன்
கார்க்கோடகன்
கார்த்தி
கார்த்திகேயன்
கார்த்திக்
கார்முகிலன்
கார்முகில்
கார்மேகம்
கார்மேனி
கார்ல்
கார்வண்ணன்
கார்வேந்தன்
காலகண்ட்
காலபைரவ்
காலிந்த்
காலைக்கதிர்
காளிசரண்
காளிச்சரண்
காளிதாஸ்
காளீஷ்வரன்
காவலன்
காவிரி அரசு
காவ்யானந்த்
காஞ்சித்தலைவன்
காஷ்யபன்

கி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

கிரிஷ்ணன்
கிருபாச்சார்யன்
கிருபால்
கிருஷ்ண குமார்
கிருஷ்ணத்வைபாயன்
கிருஷ்ணா
கிருஷ்ணபிரபு
கிளெமெண்ட்
கிள்ளி
கிள்ளிவளவன்
கிஷன்
கிஷோர்
கிஷோர் குமார்
கிரண்
கிரண்குமார்
கிருஷ்

கு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்:

குணசேகரன்
குகநாதன்
குணாநந்தன்
குருமூர்த்தி
குடியரசன்
குமரியானந்தன்
குலமாணிக்கம்
குழந்தைவேலன்
குறளரசன்
குற்றாலீஸ்வரன்
குறிஞ்சிநாதன்
குகன்

குருவப்பன்
குமுதன்
குணசீலன்
குபேரன்
குமணன்
குமணவள்ளல்
குமரகுருபன்
குமரகுருபரன்
குமரன்
குமரப்பன்
குமரவேல்
குமரிக்கண்டன்
குமரிக்கோ
குமரிச்செல்வன்
குமரித்தமிழன்
குமரிநாடன்
குமரிமன்னன்
குமரிமுத்து
குமரியரசன்

குமரியரசு
குமரிவேந்தன்
குமரேசன்
குமரேஷ்வரன்
குமாரராஜா
குமாரவேல்
குமார்
குமார்ராஜா
குமுத்
கும்பகர்ணன்
குயிலன்
குரு
குருவன்

குர்த்
குறட்கோ
குறலரசன்
குறளேந்தி
குற்றாலன்
குலகீர்த்தி
குலபதி
குலவந்த்
குலீன்
குல்தீப்
குழந்தை
குழந்தைசாமி
குழந்தைவேலன்
குழந்தைவேல்
குவல்
குவளைக்கண்ணன்

சு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

சுந்தர்
சுனில்
சுகன்
சுகந்தன்
சுடர்
சுரேந்தர்
சுடரழகன்
சுப்பிரமணியன்
சுரேஷ்
சுடரின்பன்
சுமன்
சுபராஜ்
சுடரமுதன்

சுபன்
சுபாஷ்
சுடலை
சுதர்சன்
சுதீஷ்
சுதேவ்
சுதாகர்
சுடரறிவு
சுப்பையா
சுந்தரம்
சுடரரசு
சுடர்நாடன்

- Advertisement -

சே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

சேகர்
சேஷாத்திரி
சேஷன்
சேஷு
சேது
சேந்தன்
சேது ராமன்
சேயோன்
சேரமான்
சேக்கிழார்
சேரன்
சேரச்செல்வன்
சேரவேந்தன்
சேரமலை

சோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

சோமு
சோமேஸ்வரன்
சோலைக்குமரன்
சோமசேகர்
சோமசுந்தரன்
சோமேஷ்
சோனு
சோலைச்சுடர்
சோம்ராஜ்
சோம்வீர்
சோமகிரி
சோலைவாணன்

சோமேந்தரன்
சோமசூரியன்
சோமேந்திரநாத்
சோலைமுத்து
சோலைவேந்தன்
சோழச்சுடர்
சோழமுத்தன்
சோழ வேந்தன்
சோழவேல்
சோழநாடன்
சோழமருதன்

Baby

லா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

லாஃபிர்

லி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

லிங்கா
லிங்குசாமி
லிங்கம்
லிங்கேஸ்வரன்
லிங்கேஷ்
லிதிக்
லித்தேஷ்

லு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

லுபேஷ்
லுஹித்
லுகேஷ்

லோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

லோகு
லோகேஷ்
லோகேஸ்வரன்
லோகநாதன்
லோகமணி
லோகேந்திரன்
லோகித்
லோகிதன்
லோகப்ரியன்

து வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

துளசிகன்
துளசிமணி
துளசியப்பன்
துவாரகன்
தூயவன்
துரஞ்ஜயன்
துருவன்
துரை
துரைக்கண்ணன்
துரைப்பாண்டியன்
துரைமணி
துரைமுருகன்
துரையப்பன்
துரையரசன்
துரையழகன்
துரைவேந்தன்
துரைவேலன்
துரைவேல்
துர்கேஷ்
துர்ஜயன்
துறைமாலிறையன்
துறையவன்
துவாரகேஷ்
துவாரகாநாத்
துருவ்

ஸ்ரீ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஸ்ரீகாந்த்
ஸ்ரீசிவநாராயணன்
ஸ்ரீதர்
ஸ்ரீநிவாசன்
ஸ்ரீநிவாஸ்
ஸ்ரீபிரசாத்
ஸ்ரீராம்
ஸ்ரீதரன்
ஸ்ரீகரன்

தே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

தேனப்பன்
தேனமிழ்தன்
தேனரசன்
தேனிசைச்செல்வன்
தேன்தமிழன்
தேன்தமிழ்த்தம்பி
தேன்தமிழ்நம்பி
தேவன்மகன்
தேவகரண்
தேவக்
தேவசஹாயம்
தேவஜோதி
தேவதத்தன்
தேவதாஸ்
தேவநாதன்
தேவநாராயன்
தேவன்
தேவபிரகாஷ்
தேவப்ரதா
தேவராஜ்
தேவரிஷி
தேவா
தேவாங்க்
தேவானந்த்
தேவாரம்
தேவிபிரசாத்
தேவேந்திரன்
தேவேஷ்
தேவேஷ்வர்

ஸோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஸோமன்
ஸோமாஸ்கந்தன்
ஸோமேஸ்வரன்
ஸோமயாஜன்

தா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

தாமன்
தாமரைக்கண்ணன்
தாமரைக்கனி
தாமரைக்கோ
தாமரைசெந்தூர்பாண்டி
தாமரைச்செல்வன்
தாமரைச்செல்வம்
தாமரைத்தம்பி
தாமரைநெஞ்சன்
தாமரைமணாளன்
தாமியன்
தாமோதரன்
தாயகக்குமரன்
தாயுமானவன்
தாய்த்தமிழன்
தாய்நாடன்
தாளமுத்து

கோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

கோபாலன்
கோபாலகிருஷ்னன்
கோவன்
கோகுல்
கோகுலகிருஷ்ணன்
கோவலன்
கோவழகன்
கோவழகு
கோவிந்தன்
கோவேந்தன்
கோவைக்கதிர்
கோவைச்சுடர்
கோவைச்செம்மல்
கோவைநேயன்
கோவைமணி
கோவினேஷ்
கோவூர்
கோவூர்கிழார்
கோவேஷ்
கோவைக்கிழார்
கோஹவ்
கோச்சடை
கோச்சடையன்
கோச்செங்கட்சோழன்
கோச்செங்கணன்
கோட்புலி
கோட்புலிநாயனார்
கோப்பெருநற்கிள்ளி
கோப்பெருஞ்சடையன்
கோப்பெருஞ்சோழன்
கோபி
கோபிநாத்
கோபிகிருஷ்ணன்
கோமதீஸ்வரன்
கோரட்சகன்
கோவர்தனன்
கோரகாநாத்
கோமேஷ்

- Advertisement -

கூ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

கூடலரசன்
கூடலரசன்
கூத்தனார்
கூத்தன்
கூத்தபிரான்
கூத்தரசன்
கூத்தரசு
கூத்தையன்

ஜீ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஜீவன்
ஜீவானந்த்
ஜீவானந்தம்
ஜீவபிரகாஷ்
ஜீவேஷ்
ஜீவராஜ்

ஜோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஜோக்னேஷ்
ஜோகிந்தர்
ஜோகிந்தரா
ஜோக்ராஜ்
ஜோகேஷ்

பே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

பேரரசு
பேரரசன்
பேரறிவாளன்
பேச்சிமுத்து
பேகன்
பேக்ராம்

ஜ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஜகன்
ஜகதீசன்
ஜகத்ராமன்
ஜகஜீவன்
ஜனாநாத்
ஜகவீர பாண்டியன்
ஜகன்ஜித்
ஜகன்நாராயணன்
ஜகேஷ்
ஜகீஷ்

ஜி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஜிக்னேஷ்
ஜிதேந்திரன்
ஜினதேவ்
ஜினபத்ரன்
ஜினேந்திரா
ஜிஷ்ணு
ஜிவின்
ஜிவிதேஷ்

யோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

யோகலிங்கம்
யோகாநந்தன்
யோகேஷ்
யோகதேவன்
யோகேந்திரன்
யோகநாதன்
யோகிநாத்
யோகேந்திரா
யோகராஜ்
யோகநாயகன்

பா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

பாணன்
பாண்டித்துரை
பாண்டியநேயன்
பாண்டியன்
பானுசேனன்
பாரி
பாரி நேயன்
பாரிவள்ளல்
பால்நிலவன்
பால்மணி
பாவலன்
பாவாணன்
பார்த்திபன்
பார்த்தசாரதி
பாண்டுரங்கன்
பால்பாண்டி

நே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

நேசன்
நேஹன்
நேமிநாதன்
நேத்ரன்
நேசமணி

ய வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

யஷ்வந்த்
யக்னேஷ்
யவனா
யஷோதன்
யதுநந்தன்
யாழரசன்
யாழ்பாடி
யாழ்ப்பாணன்
யாழ்வாணன்

யூ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

யூகேந்திரன்
யூகேஷ்
யூவராஐன்
யூவராஜ்

நா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

நாகசுந்தரம்
நாகசுப்ரமணியன்
நாகதேவன்
நாகநாதன்
நாகநாதர்
நாகனார்
நாகன்
நாகப்பன்
நாகமாணிக்கம்
நாகமுத்து
நாகராஜ்
நாகார்ஜுன்
நாகேஷ்
நாகைநம்பி
நாடன்
நாடிமுத்து
நாடுடைச்செல்வன்
நாட்டரசன்
நாதன்
நானிலன்
நாமகன்
நாமணி
நாயகன்
நாளிலச்செல்வன்
நாவரசன்
நாவரசு
நாவலன்
நாவலர்நம்பி
நாவளவன்
நாவுக்கரசன்
நாவுக்கரசர்
நாவுக்கரசு
நாவேந்தன்
நாதபிரம்மன்
நாகபாலன்

நி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

நிஐந்தன்
நிகிலன்
நிதிலன்
நித்திலன்
நிரஞ்சன்
நிருஜன்
நிறைமணி
நிலவன்
நிலவரசன்
நிலா வேந்தன்
நிலாவன்

நே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

நேசன்
நேஹன்
நேத்ரன்
நேசமணி
நேமிநாதன்

- Advertisement -

ரு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

ருத்ரேஷ்
ருத்ரன்
ருத்ரவீரன்
ருத்ரதாண்டவன்
ருபக்
ருபேஷ்
ருதஜித்
ருஷீக்
ருக்மினேஷ்
ருத்வா

ரே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

ரேகா
ரேணுகா
ரேணுமதி
ரேவதி
ரேவிஷா
ரேஷினி
ரேஷ்மி
ரேஷம்
ரேணு
ரேஷிகா
ரேவா

த வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

தாமோதரன்
தண்டபாணி
தக்ஷிண்
தட்சிணாமூர்த்தி
தர்ஷன்
தசரதன்
தயாளன்
தத்தாத்ரேயன்
தயானந்த்
தசரதன்
தசரதராமன்

போ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

போதிதர்மன்
போலோநாத்
போஜராஜன்
போதிநாத்

பூ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

பூபாலன்
பூமிநாதன்
பூபேந்திரன்
பூபதி
பூஷன்

ஷ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஷகுந்த்
ஷசி
ஷத்ருஞ்ஜய்
ஷம்பு
ஷரண்
ஷலின்
ஷஷாங்க்
ஷஸ்வத்
ஷா
ஷங்கர்
ஷக்திதரன்

ந வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

நக்கீரத்தமிழன்
நக்கீரன்
நக்கீரர்
நச்சினார்க்கினியன்
நச்சினார்க்கினியர்
நடராஜன்
நடவரசன்
நடேஷ் மாயவேல்
நட்புச்செல்வன்
நந்தன்
நந்தா
நன்னன்
நன்னாடன்
நன்னாயகம்
நன்னி
நன்னூலன்
நன்னெறியன்
நன்மணி
நன்மதி
நன்மாறன்
நன்மொழியன்
நம்பி
நம்பிகுட்டுவன்
நம்பியருள்
நம்பியூரான்
நம்பியூரான்
நம்பிள்ளை
நம்பெருமான்
நம்பெருமாள்
நம்மாழ்வார்
நரசிம்மன்
நரேன்
நரேஷ்
நறுந்தேவன்
நறுமணத்தான்
நறுமலரோன்
நற்கிள்ளி
நற்சிறுவழுதி
நற்சேந்தன்
நற்பண்பாளன்
நற்புகழ்மணி
நற்புகழ்மதி
நற்றமிழன்
நற்றமிழரசு
நற்றமிழ்
நற்றமிழ்நம்பி
நற்றிணையான்
நற்றொடர்பன்
நற்றேவன்
நலங்கிள்ளி
நல்லகன்
நல்லக்கண்ணன்
நல்லசிவம்
நல்லண்ணன்
நல்லதுரை
நல்லத்தம்பி
நல்லந்துவன்
நல்லன்பன்
நல்லபெருமாள்
நல்லப்பன்
நல்லமுத்து
நல்லரசன்
நல்லறிவன்
நல்லாதன்
நல்லான்
நல்லாளன்
நல்லியக்கோடன்
நல்லிறையன்
நல்லெழிலன்
நல்லையன்
நல்வழிச்செல்வன்
நல்வழிதேவன்
நல்வழிநம்பி
நல்வேலன்
நல்வேல்
நள்ளி
நவநிதி
நவிலன்
நவீண் குமார்

ப வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

பானுசந்திரன்
பானுசேனன்
பானுதாஸ்
பானுதேவன்
பாரதபூஷணன்
பாரதி
பாரதிதாசன்
பாரத்
பார்கவன்
பாலகங்காதரன்
பாலகிருஷ்ணன்
பாலகுமார்
பாலகோபாலன்
பாலசந்திரன்
பாலசுப்ரமணியன்
பாலசூர்யா
பாலதேவன்
பாலன்
பாலபத்ரன்
பாலபந்து
பாலமுகுந்தன்
பாலமோகன்
பாலயோகி
பாலரவி
பாலாஜி
பாலாதித்யா
பாலாமணி
பாலு
பாலேந்திரன்
பாஸ்கரன்
பாஸ்கர்

பி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

பிரகதீஸ்வரன்
பிரகதீஷ்
பிமல்
பிரேந்திரன்
பிம்பிசாரன்
பிபின்

மோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

மோகன்
மோஹனன்
மோகன் குமார்
மோஹித்
மோதீஸ்வரன்
மோகனசுந்தரம்
மோனிஷ்
மோஹஜித்
மோஹேஷ்

ம வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

மணிகண்டன்
மணிவண்ணன்
மணிவாசகம்
மணியன்
மணிமுகிலன்
மதுரைவீரன்
மயிலேறும்பெருமாள்
மருதமுத்து
மஹிபாலன்
மருதநாயகம்
மறைமதி
மறையன்பன்
மதிமகன்
மதியரசன்
மணிமாறன்
மதுரைமுத்து
மயில்சாமி
மந்திரவேல்
மணிமுத்து
மதியழகன்
மதிசெல்வன்
மதுபாலன்
மகிழ்முத்து
மணியொலியன்
மணிமுதல்வன்
மதிநிதி
மதிநந்தன்
மஹேந்திரன்
மகேஷ்
மகேஸ்வரன்
மதிவேந்தன்
மதுசூதனன்
மதுரா
மத்வபாண்டியன்
மந்தாரை
மனவ்
மனோகரா
மனோரஞ்சன்
மயூரன்
மருதனார்
மருதன்
மருதபாண்டியன்
மருதமுத்து
மருது
மருள்நீக்கி
மறக்கொடி
மறத்தமிழன்
மறவன்
மறைநாயகன்
மறைநாயகம்
மறைமணி
மறைமலை
மறைமலையான்
மலரழகன்
மலரவன்
மலர் மகன்
மலர் மன்னன்
மலர்கண்ணன்
மலைமகன்
மலையமான்
மலையரசன்
மலையரசு
மலைவேந்தன்

- Advertisement -

மி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

மிதுன்
மிருதன்

மு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

முத்தரசன்
முத்தழகன்
முத்துவீரப்பன்
முத்தெழிலன்
முத்துக்கருப்பன்
முத்துமன்னன்
முத்துவேல்
முத்தப்பன்
முத்தழகன்
முத்துராமன்
முகிலன்
முகில்ராசன்
முடியரசன்
முருகன்
முருகேசன்
முருகானந்தம்
முருகவேல்
முனியப்பன்
முனீஸ்வரன்
முருகைய்யன்
முத்தண்ணன்
முகிலேஷ்
முகேஷ்
முகுந்தன்
முக்கண்ணன்

மெ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

மெய்யன்பன்
மெய்யறிவாளன்
மெய்யப்பன்
மெய்கண்டான்
மெய்யறிவன்

கே வரிசை ஆண் குழந்தைப் பெயர்கள் :

கேசரி
கேசவன்
கேசவா
கேதன்
கேதார்
கேவல்நாத்
கேதன்
கேஷவ்
கேவல்நாத்

ஹ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஹர்ஷத்
ஹரீந்திரா
ஹரிக்கண்ணன்
ஹரிபாபு
ஹரிபிரசாத்
ஹரிவர்ஷன்
ஹரிகுமார்
ஹரிராஜ்
ஹரிச்சந்திரன்
ஹரிபிரீத்
ஹரிஷங்கர்
ஹரிராம்
ஹர்ஷவர்தன்
ஹரிகிருஷ்னன்
ஹரிநாதன்
ஹரிஷ்
ஹம்சவர்தன்
ஹம்சராஜ்
ஹரிசரண்
ஹர்திக்
ஹரிஹரன்
ஹரிகரண்
ஹரிதாஸ்

ஹி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஹிரேஷ்
ஹிரேந்திரா
ஹிமேஷ்
ஹிமான்ஷு
ஹிமேந்திரா
ஹிரித்திக்

ஹே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

ஹேம்நாத்
ஹேமாங்கதன்
ஹேமசந்திரன்
ஹேமேஷ்
ஹேமராஜன்
ஹேமந்த்
ஹேமாத்ரி
ஹேமபிரசாத்
ஹேமபிரகாஷ்
ஹேம்குமார்

தி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

தினேஷ்
தினகர்
தினகரன்
திவாகரன்
தினா
திரவியம்
திக்விஜய்
திலீப்
திலீபன்
திரேன்
திரேந்திரன்
திவ்யகுமார்

அழகான ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பல இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்தும் வரிசை ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. ஆண் குழந்தை name தமிழில் இதோ. இதன் மூலம் நீங்கள் உங்க குழந்தைக்கு சிறப்பான ஒரு தமிழ் பெயர் வைக்கலாம்.

திருக்குறள் படிக்க இங்கு கிளிக் செய்யவும்

English Overview:
Here we have Tamil baby names in tamil font or Aan kulanthai Tamil peyar. It is also called as Aan kuzhanthai Tamil peyargal or Aan kulanthai Tamil peyargal. There are number of modern Aan kuzhanthai peyargal or Aan kulanthai peyar list in Tamil or Aan kulanthai name. All latest Aan kulanthai name Tamil list are completely given her in Tamil language.