ஆயில்யம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil baby names aayilyam

ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ‘டி,டு,டே,டோ’ போன்ற எழுத்துக்களின் வரிசையில் பெயர் வைப்பதே சிறந்தது. அந்த வகையில் இங்கு ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கு கே வரிசை பெயர்கள், கோ வரிசை பெயர்கள், ஹ வரிசை பெயர்கள், ஹி வரிசை பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

டி, டு, டே, டோ ” என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் பரணி நட்சத்திர பெயர்கள் இதோ.

டி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

பெயர்கள் ஏதும் இல்லை

டி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

பெயர்கள் ஏதும் இல்லை

- Advertisement -

டு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

பெயர்கள் ஏதும் இல்லை

டு வரிசை பெண்குழந்தை பெயர்கள் :

பெயர்கள் ஏதும் இல்லை

டே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

டேவிட்
டேனியல்

டே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

டேனியல்லா

டோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் :

பெயர்கள் ஏதும் இல்லை

டோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் :

பெயர்கள் ஏதும் இல்லை

இதையும் படிக்கலாமே:
பிள்ளையாரின் 100 பெயர்கள்

புதன் பகவானின் ஆதிக்கம் கொண்ட ஆயில்ய நட்சத்திரக்காரர்கள் நகைச்சுவை உணர்வு அதிகம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். சிறந்த பேச்சாற்றலையும், எழுத்தாற்றலையும் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். எதற்கும் அஞ்சாமல் தான் எடுத்த முடிவுகளை செயல்படுத்துவார்கள். வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு செல்வதில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர்கள்.ஒரே நேரத்தில் பல வித தொழிகளில் ஈடுபட்டு அதில் லாபமீட்டும் திறன் கொண்டவர்கள்.பிராணிகள் மீது பிரிவு கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கான டி டு டே டோ என்கிற எழுத்துக்கள் வரிசையில் டி எழுத்து ஆண் குழந்தை பெயர்கள், டு வரிசை ஆண்குழந்தை பெயர்கள், டே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள், டோ வரிசை ஆண் குழந்தைப் பெயர்கள், டி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள், டு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள், டே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள், டோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பெயர்கள் அனைத்தும் நிச்சயம் உங்கள் மனதைக்கவரும்.

English Overview:
Aayilyam natchathiram names are given here in tamil language The starting letter for Aayilyam names should be ‘DEE, DOO, DAY, DO or De, Du, De, Do’. This rule is applicable for both Aayilyam boy name and girl name.