அஷ்டமி தேதிகள் 2020

bairavar

இந்துக்களின் காலக்கணிப்பு அட்டவணையில் மாதம் இருமுறை வரும் இந்த அஷ்டமி நாளை “திதி ” என்று அழைக்கிறோம். அஷ்டமி ஆனது சந்திரனின் இயக்கத்தின் அடிப்பதிலேயே சுழற்சி முறையில் கணிக்கப்பட்டு வரைபடுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் 2019 ஆண்டின் அஷ்டமி நாட்கள் எவை என்று பார்ப்போம் வாருங்கள்.

calendar

Ashtami dates 2020

DateDayType
03 January 2020FridayValarpirai Ashtami
18 January 2020SaturdayTheipirai Ashtami
02 February 2020SundayValarpirai Ashtami
16 February 2020SundayTheipirai Ashtami
03 March 2020TuesdayValarpirai Ashtami
17 March 2020TuesdayTheipirai Ashtami
01 April 2020WednesdayValarpirai Ashtami
15 April 2020WednesdayTheipirai Ashtami
30 April 2020ThursdayValarpirai Ashtami
15 May 2020FridayTheipirai Ashtami
30 May 2020SaturdayValarpirai Ashtami
13 June 2020SaturdayTheipirai Ashtami
28 June 2020SundayValarpirai Ashtami
13 July 2020MondayTheipirai Ashtami
28 July 2020TuesdayValarpirai Ashtami
11 August 2020TuesdayTheipirai Ashtami
26 August 2020WednesdayValarpirai Ashtami
10 September 2020ThursdayTheipirai Ashtami
24 September 2020ThursdayValarpirai Ashtami
10 October 2020SaturdayTheipirai Ashtami
24 October 2020SaturdayValarpirai Ashtami
08 November 2020SundayTheipirai Ashtami
22 November 2020SundayValarpirai Ashtami
08 December 2020TuesdayTheipirai Ashtami
22 December 2020TuesdayValarpirai Ashtami

சஷ்டி 2020  நவமி 2020

Ashtami dates 2019

DateDayType
14 January 2019MondayValarpirai Ashtami
28 January 2019MondayTheipirai Ashtami
12 February 2019TuesdayValarpirai Ashtami
26 February 2019TuesdayTheipirai Ashtami
14 March 2019ThursdayValarpirai Ashtami
28 March 2019ThursdayTheipirai Ashtami
12 April 2019FridayValarpirai Ashtami
27 April 2019SaturdayTheipirai Ashtami
12 May 2019SundayValarpirai Ashtami
26 May 2019SundayTheipirai Ashtami
10 June 2019MondayValarpirai Ashtami
25 June 2019TuesdayTheipirai Ashtami
09 July 2019TuesdayValarpirai Ashtami
25 July 2019ThursdayTheipirai Ashtami
08 August 2019ThursdayValarpirai Ashtami
23 August 2019FridayTheipirai Ashtami
06 September 2019FridayValarpirai Ashtami
22 September 2019SundayTheipirai Ashtami
06 October 2019SundayValarpirai Ashtami
21 October 2019MondayTheipirai Ashtami
04 November 2019MondayValarpirai Ashtami
19 November 2019TuesdayTheipirai Ashtami
04 December 2019WednesdayValarpirai Ashtami
19 December 2019ThursdayTheipirai Ashtami

“திதி” என்பது 15 நாட்களை சுழற்சியாக கொண்ட கணக்கில் 8 வது நாளாக வரும். “அஷ்ட” என்பது ஒரு வடமொழிச்சொல் அதன் அர்த்தம் “எட்டு”. எனவே சுழற்சி முறையில் அமாவாசை மற்றும் பூரணை நாட்களை அடுத்து வரும் எட்டாவது திதி அஷ்டமி நாளாக கருதப்படுகிறது. முதல் பாதியில் அமாவாசைக்கு அடுத்த நாளில் இருந்து பூரணை நாள் வரை இருக்கும் இந்த காலம் வளர்பிறை காலமாகும். மாதத்தின் அடுத்தபாதியில் பூரணைக்கு அடுத்த நாளில் இருந்து அமாவாசை முடிய வரை வரும் இந்த காலம் தேய்பிறை காலம்.

அஷ்டமியின் பிரிவுகளுக்கான பெயர்கள் :
வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிறை ஆகியவைகளை வைத்து வரும் அஷ்டமதிதி இரண்டு பெயர்களை கொண்டது. அதனை கீழே வகை படுத்தியுள்ளோம்.

வளர் பிறையில் வரும் அஷ்டமி – சுக்கில பட்சம்
தேய்பிறையில் வரும் அஷ்டமி – கிருஷ்ண பட்சம் 

கடவுள் வழிபாட்டுக்கான அஷ்டம திதியில் வரும் பண்டிகை மற்றும் விரதங்கள் :

ஜென்மாஷ்டமி : திருமாலின் அவதாரமாக பூமியில் கண்ணன் அவதரித்த நாள் ஒரு அஷ்டமி நாளாகும். எனவே கண்ணன் இந்த பூமியில் அவதரித்த அந்த அஷ்டமி நாளினை ஜென்மாஷ்டமி நாளாக நாம் கொண்டாடிவருகிறோம். இதற்கு மற்றொரு பெயரும் உண்டு “கோகுலாஷ்டமி” கண்ணன் இருப்பிடத்தினை கோகுலம் என்று குறிப்பிடுவதனால் இந்த கோகுலாஷ்டமி என்று பெயர் வந்தது.

calendar

வைகாசி அஷ்டமி : வைகாசி மாதத்தில் வரும் வளர்பிறை அஷ்டமி சிவபெருமானுக்கு உகந்த நாளாக கருதப்படுகிறது. எனவே வைகாசி மாத வளர்பிறை அஷ்டமி நாளில் நாம் சிவ பெருமானை மனதில் ஒருமுகமாக நினைத்து வழிபட்டால் நாம் வேண்டிய வரம் கிடைக்கும் என்ற ஐதீகம் உண்டு.

நீலகண்டாஷ்டமி : ஆடிமாதத்தின் இராண்டாம் பாதியில் தேய்பிறையில் வரும் அஷ்டமி நீலகண்டாஷ்டமி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நாளுக்கான தெய்வம் தட்சிணாமூர்த்தி ஆவார். அவரை வணங்கி இந்த அஷ்டமி நாளை துவங்குவது நல்லது. மற்ற தெய்வத்தினையும் இந்த நாட்களில் வணங்கலாம் ஆனால் தட்சிணாமூர்த்தியின் முழு ஆசிர்வாதம் இந்த நாளில் கிடைப்பதால் அவரை வணங்குவது மிகவும் நல்ல பலன்களை அளிக்கும்.

calendar

பூமியின் சுழற்சி காலத்திற்கும் இதுபோன்ற அஷ்டமி போன்ற நாட்களுக்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு உண்டு அதற்கான விளக்கம் எங்களது வலைப்பக்கத்தில் உள்ளது. தெரிந்துகொள்ள அந்த பதிவினை வாசியுங்கள்.

English Overview:
Here we have Ashtami dates in 2020 or Ashtami 2020 dates. Valarpirai ashtami dates and Theipirai ashtami dates in 2020 are completely listed above. It also covers ashtami in January 2020, ashtami in February 2020, ashtami in March 2020, ashtami in April 2020, ashtami in May 2020, ashtami in June 2020, ashtami in July 2020, ashtami in August 2020, ashtami in September 2020, ashtami in October 2020, ashtami in November 2020 and ashtami in December 2020.