சபரிமலைக்கு செல்பவர்கள் அணியும் மாலையின் ரகசியங்கள்

sabari-malai6

வீடியோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா : சபரி மலைக்கு செல்லும் ஐயப்பன் பக்தர்கள் சிலர் பல அடுக்கு மாலை அணிவது வழக்கம். இன்னும் சில ஒரே ஒரு மாலை மட்டுமே அணிவது வழக்கம். இதில் எது சிறந்தது ? ஐயப்ப மாலையின் விஷேஷம் எண்ணம் ? இப்படி பல தகவல்களை கீழே உள்ள வீடியோவில் பார்ப்போம் வாருங்கள்.