Home Tags Neenda ayul pera manthiram Tamil

Tag: Neenda ayul pera manthiram Tamil

ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்டங்களை நீக்கி, நீண்ட ஆயுளை கொடுக்கக்கூடிய அதி அற்புதம் வாய்ந்த பரிகாரமும்...

யாருக்குத்தான் வாழ்க்கையில், ஆரோக்கியமாக 100 ஆயுளுடன் வாழ்வதற்கு ஆசை இருக்காது. நம்முடைய ஆரோக்கியத்தில் எந்த ஒரு குறைபாடும் ஏற்படாமல் ஆரோக்கியமாக நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ்வதற்கு ஆன்மீக ரீதியான சில குறிப்புகளையும், நீண்ட ஆயுளைக்...

திருமண வாழ்க்கை சிறக்க, சகல பாக்கியங்கள் பெற இம்மந்திரம் துதியுங்கள்

வாழ்க்கை மிகவும் அற்புதமான ஒரு வரமாகும். அதிலும் மனிதர்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் வாழ்க்கை பல விதமான இன்பங்களை அனுபவிப்பதற்கான ஒரு அருளாசியாக இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு சிலருக்கு இத்தகைய இன்பங்கள் கிடைத்தாலும் அவற்றை அனுபவிப்பதற்கு...

சமூக வலைத்தளம்

636,867FansLike