ராஜ யோகம் அருளும் அற்புதம் தமிழ் ஸ்லோகம்

sivan

அன்னை மீனாட்சியின் சரிதத்தைப் போற்றி, அவளின் திருப்பாதக் கமலங்களைத் துதித்துப் போற்றச் சொல்லும் மிக அற்புதமான பாடலொன்று திருவிளையாடற் புராணத்தில் உண்டு.

meenatchi amman

செழியர் பிரான் திருமகளாய் கலைபயின்று
    முடிபுனைந்து செங்கோலோச்சி
முழுதுலகும் செயங்கொண்டு திறைகொண்டு
    நந்திகண முனைப்போர் சாய்த்துத்

தொழுகணவற்கு அணிமணி மாலிகைச் சூட்டித்
    தன்மகுடம் சூட்டிச் செல்வந்த்
தழைவுறு தண் அரசளித்த பெண்ணரசி
    அடிக்கமலம் தலைமேல் வைப்பாம்

மதுரை மீனாட்சியம்மன் அரசுகளுக்கெல்லாம் பேரரசியாகத் திகழ்பவள் எனப் போற்றுகின்றன ஞானநூல்கள். மேற்காணும் பாடலை அனுதினமும் பாடி, அன்னை மீனாட்சியை வணங்கி வழிபட்டு வந்தால், உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பதவிகளும், பொறுப்பு களும் வாய்க்கும்; கஷ்டங்கள் நீங்கி நமது நல்ல விருப்பங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும்.

தெய்வீகம் வீடியோ : Dheivegam
இதையும் படிக்கலாமே:
காளியின் காயத்ரி மந்திரம் – இதை சொல்வதால் எதையும் அடையலாம்

English Overview:
Here we have Raja Yoga mantra in Tamil. It is also called as Raja yogam tharum manthiram in Tamil.