பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

Tamil girl baby names
Tamil girl baby names

பெண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. கீகீழே உங்களுக்கு விருப்பமான எழுத்தை தேர்வு செய்து அதில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்களை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

Tamil girl baby names starting with A

அஸ்வினி
அனிதா
அகிலா
ஆத்விகா
ஆத்ரேயா
ஆத்மிகா
ஆஷிகா
அமிர்தா
அஷ்விதா
அஷ்மிதா
அகல்யா
அதுல்யா
அகலிகா
அம்சா
அனிஷா
அம்ரிதா
அம்ருதா
அமுர்தா
அமித்ரா
அமிர்தா
அட்டிகா
அதர்ஷா
ஆதர்ஷினி
ஆதிரா
அதிதி
அகன்யா
ஆபரணா
அபர்ணா
அதன்யா
ஆதினி
ஆதிதா
ஆலியா
ஆலையா
ஆகர்ஷனா
ஆகர்ஷிகா
ஆரா
ஆராதனா
ஆர்த்தி
ஆருணா
அருணா
ஆருண்யா
அபிராமி
அபிதா
ஆதிரை
அபிநயா
அபிலாஷினி
அஜிதா
அக்க்ஷயா
அர்ச்சனா
அஞ்சு
அனு
அமுதா
அஞ்சலி
அபிஸ்ரீ
அத்வதா
அமலா
அனுசுயா
அனுசியா
அனாதிகா
அனன்யா
அனாஹிதா
அத்வைதா
அன்னபூர்ணா
அன்னபூரணி
அருந்ததி
ஆரூஷி
அதிரூபா
அவந்திகா

baby boy

Tamil girl baby names starting with B

- Advertisement -

பவானி
பாரதி
பாக்கியவதி
பாவனா
பரிமளா
பத்மா
பபிதா
பைரவி
பந்தனா
பார்கவி
பவித்ரா
பவிஷா
பவ்யஸ்ரீ
பாக்யா
பானுமதி
பானுப்ரியா
பெனிதா
பத்மினி
பாமினி
பக்திப்ரியா
பந்தவி
பாஸ்கரி
பாஷ்விகா
பவப்ரீதா
பவதாரிணி
பவேஷ்வரி
பவுக்தா
போஜா
பூமிகா
போஜஸ்வினி
போஜனா
பூபாலி
புவனா
பாலப்ரதா
பூதேவி
பிந்தியா
பிந்திரா
பிருந்தா
பிந்தினி
பூஷனி
புந்திதா
புவேஷ்வரி
புத்தனா
புத்திதா
பிஷாக்கா

Tamil girl baby names starting with C

சந்திரா
சந்திரிகா
சாரு
சாருலதா
சாருமதி
சந்திரகலா
சாஹனா
சாரணி
சாத்வீகா
சார்மி
சாயவதி
சாமுண்டா
சாமுண்டி
சாயா
சைதாலி
சைதன்யா
சின்மயி

Tamil girl baby names starting with D

தரணி
தாரணி
திவ்யா
திவி
தீபா
தீபிகா
தியா
தீபாஸ்ரீ
தீப்தி
தீக்ஷா
தீப்திகா
தீக்க்ஷா
தீஷிகா
தீபாளி
தக்க்ஷாலினி
தக்க்ஷஜா
தாட்சாயணி
தக்ஷின்யா
தன்ஷிகா
தன்வந்தனா
தனலட்சுமி
தனா
தனுசியா
தனுஷ்யா
தானவீ
தான்வீ
தர்ஷினி
தர்ஷனா
தர்ஷினிகா
தர்ஷிதா
தீக்ஷிதா
தீஷினி
தீஷிகா
தீபமாலா
தீபாலினி
தேவி
தேவிப்ரியா
தேவவர்ஷினி
தேவதர்ஷினி
தீவேனா
தேவசேனா
துவராஹி
துவாரகி
துருவினி
தேவகந்தாரி
தேவஹாசினி
தேவயானி
தேவஸ்ரீ
தேவிஸ்ரீ
தேவிகா
தேவகண்யா
தியாஸ்ரீ
திவ்யாஸ்ரீ
துர்கா
துர்காதேவி
துர்முகி
துர்காஸ்ரீ
துர்கேஸ்வரி
துஷிகா
திஷிகா

Tamil girl baby names starting with E

இலக்கியா
இளவரசி
இளமதி
ஈஸ்வரி
ஈஷா
ஈகா
ஈக்ரதா
ஈக்ஷிகா
ஈக் ஷிகா

Tamil girl baby names starting with F

ஃபாத்திமா
ஃபர்கானா
ஃபரிஷா
ஃபரீதா
ஃபர்ஷானா
ஃபாஷியா
ஃபஷீலா
ஃபிலோமினா
ஃபெமினா
ஃபிலோரிகா
ஃபெரோஷா

Baby

Tamil girl baby names starting with G

காயத்ரி
கங்கா
கஜானினி
காந்தாரி
கௌரி
கௌதமி
கோபிகா
கோமதி
கீதா
கீதாஞ்சலி
கீதகுமாரி
கயா
கணேஸ்வரி
கிரிஜா
கஜலக்ஷ்மி
கோதாவரி
கோபிஸ்ரீ
குணவதி

Tamil girl baby names starting with H

ஹர்ஷிதா
ஹர்ஷா
ஹரிணி
ஹரிப்ரியா
ஹாசினி
ஹன்சிகா
ஹம்ஸா
ஹன்விகா
ஹாரிகா
ஹாஷிதா
ஹபிதா
ஹேமாவதி
ஹேமமாலினி
ஹநீதா
ஹனிஷா
ஹனீபா
ஹனி
ஹரினிகா
ஹம்ருதா
ஹம்ஷிகா
ஹர்ஷதா
ஹர்ஷிகா
ஹவீனா
ஹர்வீஷா
ஹிருத்திகா
ஹிருதயா
ஹிரண்யா
ஹிந்து
ஹிந்துமதி

Tamil girl baby names starting with I

இந்து
இந்திரா
இஷா
இந்திராக்க்ஷி
இந்திரஜா
இந்திரதா
இந்திராணி
இந்திரிஷா
இந்திரீஷா
இந்திராயணி
இந்துஜா
இந்துலேகா
இனியா
ஐரா
இசையரசி
இசைப்பிரியா
இதயா
இலக்கியா
இளம்பிரியா
ஐஸ்வர்யா
இவாங்ஷீ
இவாணி
இஷிகா

Tamil girl baby names starting with J

ஜென்சி
ஜான்சி
ஜானகி
ஜானவி
ஜானு
ஜென்ஷிகா
ஜெனிதா
ஜாதிகா
ஜரிகா
ஜரினா
ஜாஸ்மின்
ஜெகதீ
ஜகதீ
ஜெயஸ்ரீ
ஜெயா
ஜெயதேவி
ஜெயதுர்கா
ஜாக்குலின்
ஜெய்
ஜெயமாலினி
ஜமுனா
ஜெயந்தி
ஜெயவந்தனா
ஜீவ
ஜீவிதா
ஜீவனி
ஜீவிகா
ஜெஸ்வினி
ஜகா
ஜியா
ஜீவிகா
ஜோதி
ஜோதிகா
ஜோஷினி
ஜோஷிதா
ஜோஸ்வா
ஜோவிதா
ஜூலி
ஜூலியா
ஜூலியானா
ஜெனிலியா
ஜெனிஃபர்
ஜலீலா
ஜெய்லக்ஷ்மி

Tamil girl baby names starting with K

கவிதா
கவி
காருண்யா
கயல்
கயல்விழி
கவீனா
காஜல்
கலா
கலாவதி
காமினி
காம்னா
கயா
காவ்யா
காவியாஞ்சலி
காதம்பரி
கார்த்திகா
கார்த்திகாயணி
கல்பனா
கல்யாணி
கல்ராணி
காமாக்ஷி
கனகா
கனகப்ரியா
காந்தாரி
கந்தாரா
காஞ்சனா
கனிகா
கனிமொழி
கனி
கனிஷா
கீர்த்தனா
கீர்த்திகா
கீர்த்திஷா
கிருத்திகா
கேசவி
கலைச்செல்வி
கலைவாணி
கலையரசி
காரிகா
கல்பவள்ளி
கற்பகம்
கற்பஹா
கமலா
கமலி
கண்மணி
கார்தீஸ்வரி
காளிகா
குந்தவை
குந்தவி
குமுதா
குப்புலக்ஷ்மி
காவேரி
கௌசல்யா
கௌஷிகா
காவியஸ்ரீ
குஷ்பூ
குமாரி
கோகிலா
கோமளாதேவி
கோமாதா
கோதாவரி
கோவர்தனா
கோசலை
கஸ்தூரி
குயிலி

Baby

Tamil girl baby names starting with L

லட்சுமி
லக்ஷ்மி
லைலா
லத்திகா
லலிதா
லலிதாம்பிகா
லாவண்யா
லாஸ்லியா
லக்க்ஷிதா
லக்க்ஷீனா
லயா
லோகேஸ்வரி
லோலிட்டா
லியா
லிசா
லாவனா
லேகா
லைலா

Tamil girl baby names starting with M

மாதவி
மதினா
மண்டோதரி
மஹா
மகா
மகேஸ்வரி
மஹி
மாலா
மாளவிகா
மாலினி
மானஸா
மானவி
மந்தாரி
மானவிகா
மான்சி
மாயா
மந்தாகினி
மது
மதுமதி
மதுபாலா
மாயமோகினி
மதுமிதா
மதுமித்ரா
மாதுரி
மாதேவி
மகாதேவி
மஹாபத்ரா
மகிழினி
மஹதி
மகதி
மஹிமா
மகிமா
மகிழாழினி
மமதி
மம்தா
மணிமாலா
மணிமேகலா
மஞ்சரி
மஞ்சுளா
மஞ்சு
மயூரி
மஞ்சு ஸ்ரீ
மனோரஞ்சிதா
மனோரமா
மனோகரி
மிதுளா
மிர்துளா
மீரா
மீனா
மீனு
மீராபாய்
மீனாட்சி
மீனலோஷினி
மிருதுளா ஸ்ரீ
மித்ரா
மரகதம்
மரகதவள்ளி
மாரீஸ்வரி
மாயாவதி
மேக்னா
மேனகா
மேரி
மோகினி
மோஹினி
மோகிதா
மோனிகா
மனிஷா
மோனி ஷா
மோகனா
மோகனப்ரியா
மௌலினா
மௌலிகா
மான்யா
மூஷிகா
மனிதி
மந்த்ரா
மிர்னாலினி

Tamil girl baby names

Tamil girl baby names starting with N

நித்யா
நதியா
நந்தினி
நந்திதா
நளினி
நாகினி
நர்மதா
நாகவள்ளி
நாகதேவி
நாராயணி
நளாயினி
நித்யஸ்ரீ
நிஷா
நிஷாந்தினி
நிஷானி
நிர்பயா
நாகஜோதி
நாகேஸ்வரி
நைநிகா
நக்க்ஷத்ரா
நமீதா
நங்கை
நடாஷா
நவதுர்கா
நிவேதா
நிவேதினி
நவோதயா
நீலா
நிலா
நீலாவதி
நீலி
நீலிமா
நிரோஷா
நிரோஷினி
நீமா
நிரஞ்சனா
நீத்து சந்திரா
நிகிதா
நிர்மலா
நிரோஷா
நிஹாரிகா
நீலவேணி
நீலாம்பரி
நிலாஸ்ரீ
நிபுனா
நிரஞ்சனி
நிரூபா
நிரூபியா
நிதிலா

Tamil girl baby names starting with O

ஓவியா
ஒலிவியா
ஒஜஸ்வினி
ஓமனா
ஊர்வசி
ஊர்மிளா
ஓம்ஸ்ரீ
ஓம்நா

Tamil girl baby names starting with P

பார்வதி
பரமேஸ்வரி
பரமு
பரிமளா
பவித்ரா
ப்ரியா
பிரியா
பிரியதர்ஷினி
பிரியவர்ஷினி
பிரியங்கா
பாஞ்சாலி
பத்மினி
பல்லவி
பஞ்சமி
பஞ்சவர்னா
பிரணீதா
பாவனா
பத்மா
பார்கவி
பமீலா
பிரவீனா
பூர்ணிமா
பூரணி
பூர்வீகா
பூஷிகா
போஷிகா
பூஜா
பூஜிதா
பூமா
புஷ்பா
புஷ்பாஞ்சலி
புஷ்பகங்கா
போதனா
புனிதா
புண்யா

Tamil girl baby names starting with Q

குயின்
குயினா
குயில்லா

Tamil girl baby names starting with R

ரதி
ரதிதேவி
ரத்னா
ரத்ணகுமாரி
ரஜிதா
ரம்யா
ரம்பா
ரகசியா
ராஜி
ராகவி
ராணி
ராசி
ரசிகா
ராதா
ரமா
ரமணி
ராகவர்தனி
ராகவராகினி
ராஜகுமாரி
ராஜலட்சுமி
ராஜேஸ்வரி
ராகினி
ராஹினி
ராய்லக்ஷ்மி
ரைசா
ரட்சிதா
ரட்ஷிதா
ரேவதி
ரேஷ்மா
ரேகா
ரேணுகா
ரேணு
ரேஷ்மி
ரியா
ரிஷ்வானா
ரித்திகா
ரீனா
ரீமா
ரூபாலி
ரூபா
ருசிதா
ருத்ரேஸ்வரி
ருத்ரா
ருக்கு
ருக்குமணி
ருத்ரமாதேவி
ருத்ரதேவி
ரோஸி
ரோஜா
ரோஷினி
ரோகிணி
ரூபிணி
ரித்விகா
ரிஷிகா
ரசிகா
ராஜசுயா

Tamil girl baby names starting with S

சீதா
சரண்யா
சரஸ்வதி
சஜீதா
சகிதா
சங்கீதா
சந்தியா
சகீதா
சசி
சசிகலா
சாதனா
சாத்வீகா
சகானா
சம்யுக்தா
சம்பூர்ணா
சத்யவதி
சத்யா
சாரா
சஞ்சனா
சஞ்சயிகா
சீமா
சஹிதா
சைதன்யா
சாய்தன்யா
சைந்தவி
சைலஜா
சாய் நித்யா
சுஜிதா
சுஜாதா
சுஜி
சுரேகா
சுவேரா
சுபத்ரா
சுகன்யா
சுருதி
சாந்தி
சாக்க்ஷி
ஷாலினி
ஷாமிலி
சமீரா
ஷகிலா
ஷர்மிளா
ஷக்தி
ஷகி
ஷகிஸ்ரீ
ஸ்ரீ
ஸ்ரீ வள்ளி
ஸ்ரீமதி
ஸ்ரீப்ரியா
ஸ்ரீவதனா
ஸ்ரீஜா
சோபி
சோபனா
சோமசுந்தரி
ஸ்ரீஷா

Tamil girl baby names

Tamil girl baby names starting with T

துளசி
திலகவதி
திலகம்
திஷா
திரிஷா
தாளிகா
தாரா
தாரிகா
தாரிணி
தக்ஷிகா
தமிழ்
தாமரை
தமன்னா
தானவி
தனிஷ்கா
தன்ஷிகா
தனுஜா
தாப்ஸி
தாரகா
தேஜா
தேஜாஸ்ரீ
தேஜஸ்வினி
தன்மயா
திலகா
திலோத்தமை
திலோத்தமா
துஷிகா

Tamil girl baby names starting with U

உதயா
உதயாதாரா
உமா
உத்ரா
உத்தாரா
உதய ஸ்ரீ
உதயராணி
உத்வைதா
உஜ்ஜைனி
உஜானினி
உமாதேவி
உமாராணி
உஷா
உஷாராணி

Tamil girl baby names starting with V

வனிதா
வசுமதி
வாசுகி
வந்தனா
வத்சலா
வாணி
வாணிஸ்ரீ
வசந்தி
வசந்தா
வர்ஷினி
வர்ஷா
வேதிகா
வேதா
வதனா
வைதேகி
வைஷ்ணவி
வைணவி
வைஜெயந்தி
விஜயா
விஜி
விஜயலக்ஷ்மி
வைபவி
விஷாகா
வைஷாலி
வள்ளி
வனஜா
வனேஷா
வான்மதி
வராஹி
வருஷா
வருணவி
வாசவி
வாஸ்தவி
வசுமிதா
வசுந்தரா
வேதவள்ளி
வேதாஸ்ரீ
வேதிதா
வேதினி
வீணா
வீக்க்ஷனா
வீரா
வீகா
வினயா
விநயினி
வேணுகா
விக்டோரியா
வித்யா
வித்யாஸ்ரீ
விமலா
விநாயிகா
விந்தியா
வினிதா
வினோதா
விசாகா
விஷாகா
விஷ்ணுபிரியா
விவிகா

Tamil girl baby names

Tamil girl baby names starting with Y

யாஷிகா
யாழினி
யமுனா
யக்ஷினி
யஷிகா
யாஷினி
யஷினி
யாதவி
யாமினி
யாதனா
யாதிகா
யாகவி
யக்க்ஷினி
யஜூஷா
யாழிசை
யோகஸ்ரீ
யோகா
யோகமாயா
யோகேஸ்வரி
யோகலக்ஷ்மி
யோகிதா
யோஜனா
யோகந்திகா
யுதிகா
யுவா
யுவராணி
யுவப்ரியா
யுவதி
யுவஸ்ரீ
யுவன்யா
யுத்திகா
யுத்திஹா
யுவாணி
யுக்தா
யுக்தாமுகி