மகாபாரத போருக்கு பிறகு பாண்டவர்கள் எப்படி இறந்தார்கள் தெரியுமா ?

0
2910
pandavas

வீடியோ கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது
18 நாட்கள் நடந்த ஒரு மிகப் பெரிய போர் தான் மகாபாரத போர். இந்த போரில் பல லட்சம் பேர் இறந்துபோனதாக கூறப்படுகிறது. பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் இடையே நடந்த இந்த யுத்தத்தில் பாண்டவர்கள் வென்றனர். அதன் பிறகு பட்டவர்கள் என்ன செய்தனர் ? அவர்கள் எப்போது இறந்தனர். இதோ அது குறித்த வீடியோ.